Infrastrukturens betydning


Infrastrukturens betydning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den væsentligste forklaring på, hvor bydannelserne har fundet sted tidligt i historien, er transportomkostninger. Når langt de fleste af de gamle danske købstæder ligger ved vandet, skyldes det, at vandvejene tilbage i tiden var de eneste veje, der var anvendelige til at transportere større mængder gods med rimelig hastighed. Vejene over land var i tidligere tider i ringe tilstand, og den mængde gods, der kunne transporteres på dem, var beskeden. Senere kommer jernbanerne til, og beliggenhed ved et jernbaneknudepunkt bliver et plus for en bys udvikling. Endnu senere kommer biler, motorveje og lufthavne.

Odense ligger i det største trafikknudepunkt på den fynske ø, og er den største by samt øens dynamiske centrum. Det er helt i overensstemmelse med økonomisk teori for bydannelse. Var det ikke det, havde vi økonomer nok fundet på en anden teori, så vi kunne opretholde troen på, at vi er kloge mennesker. Teorier, der ikke holder i virkeligheden, ryger hurtigt i skraldespanden.

På Fyn har vi i dag en stor trafikåre, der går fra Middelfart til Nyborg og den anden vej. Desuden er der trafikåren fra Odense til Svendborg. Begge disse to trafikårer rummer både en motorvej og en jernbane. Odense er som nævnt det centrale trafikknudepunkt på øen, men efter teorien skulle det også være en fordel for andre bydannelser at ligge tæt på de store trafikårer.

Hvis teorien holder, skal efterspørgslen efter boliger udvikle sig bedre langs de nævnte to trafikårer end på andre lokaliteter på øen. Jeg har derfor foretaget et lille eksperiment. Med brug af postnumre har jeg opdelt Fyn i tre områder: Et, der omfatter det centrale Odense, et for lokaliteter langs motorvejene og et, der omfatter det øvrige Fyn. Jeg ser derefter på udviklingen i kvadratmeterpriser for villaer og rækkehuse over de to perioder 2007 til 2012 og 2012 til 2017 (2. kvartal i alle årene). Perioden 2007 til 2012 er kriseår i dansk økonomi og på boligmarkedet. Huspriserne falder, og på landsplan når priserne bunden i 2012. For det centrale Odense er prisfaldet i denne periode på 13 procent, mens det både langs motorvejene og i det øvrige Fyn er på 18 procent. I denne periode har der tilsyneladende ikke været en bedre efterspørgsel efter boligerne langs motorvejene end i det øvrige Fyn.

Efter at prisen på boliger på landsplan når bunden i 2012, er der en begyndende bedring på boligmarkedet. I gennemsnit for hele landet stiger huspriserne fra 2012 og frem til i dag. Over den periode stiger priserne i det centrale Odense med 16 procent, og de kommer herved op på det tidligere før-krise-niveau i 2007. Langs motorvejene stiger huspriserne med 14 procent, mens de på det øvrige Fyn stiger med 9 procent. Bedringen i boligmarkedet kommer således kraftigst i Odense og dernæst langs motorvejene, mens den spreder sig med mindre kraft ud over den øvrige del af øen. Det gælder også, hvis man ser på hele 10-års perioden fra 2007 til 2017.

Der er ikke tale om en sofistikeret videnskabelig undersøgelse, og undersøgelsesmaterialet er beskedent; men resultatet bekræfter for mig den positive betydning, som nærhed til god infrastruktur har for byernes udvikling. Det gælder for købstæder såvel som for landsbyer.

Infrastrukturens betydning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce