Når du køber en bolig for at leje den ud til dit barn, så taler man om et forældrekøb. Forældrekøb er en populær udvej for mange studerende, der har svært ved at finde en lejebolig i de større universitetsbyer. Ved et forældrekøb er der dog

Købet af lejligheden

Ejendomshandlen foregår på samme måde, som hvis du købte lejligheden til eget brug. Når du har fundet drømmeboligen til dit barn, er det dog vigtigt at være opmærksom på, om der foreligger særlige vilkår som umuliggør udlejning. Der kan eksempelvis være tinglyste servitutter, hvoraf det kan fremgå at udlejning ikke er lovligt, eller det kan fremgå af ejerforeningens vedtægter, at udlejning ikke er tilladt.

Fem gode råd med på vejen

1. Vær sikker på, at udlejning er tilladt i henhold til tinglyste servitutter og ejerforeningens vedtæger.2. Lav en skriftlig lejekontrakt mellem dig og dit barn.

3. Sørg for at fastsætte en korrekt husleje, søg evt. rådgivning hos ejendomsmægler.

4. Hvis en roomie flytter ind, anbefales en fremlejekontrakt, så der ikke opstår tvister vedr. opsigelse.

5. Det er en god idé at regne økonomien godt igennem og finde den mest fordelagtige skattemodel.

Når du modtager købsaftalen fra ejendomsmægleren, er der normalt et såkaldt advokatforbehold i købsaftalens vilkår, som muliggør, at du kan fortryde købet, hvis din advokat ikke godkender handlen. En boligadvokat kan derfor hjælpe dig med det juridiske og sikre, at situationer som ovennævnte ikke vil komme som en overraskelse, når du ønsker at udleje en lejlighed.

Et almindeligt udlejer-lejer-forhold

Ved et forældrekøb er det vigtigt at være opmærksom på, at der etableres et almindeligt lejeforhold mellem dig og dit barn. Det har den fordel, at barnet som lejer kan søge boligsikring. Hvorvidt dit barn kan opnå boligsikring afhænger af huslejen, boligens størrelse og dit barns personlige indkomst.

Husk lejekontrakten

Selvom du udlejer lejligheden familiært, er lejeforholdet omfattet af lejeloven. Selvom det kan virke en anelse unødvendigt at indgå en formel lejekontrakt mellem dig som udlejer og dit barn, er det en rigtig god idé.

Lejeloven sætter ikke krav om, at en lejeaftale skal være skriftlig, men dette anbefales imidlertid, da en skriftlig lejekontrakt kan sikre, at du som udlejer kan opsige lejemålet på en gang, hvis dit barn eksempelvis har valgt at fremleje et værelse. En skriftlig lejekontrakt er ligeledes et krav, hvis dit barn skal kunne opnå boligsikring.

Det anbefales at anvende den eneste autoriserede typeformular (A9), som tilsikrer, at alle væsentlige forhold er reguleret i lejekontrakten. Du kan med fordel også kontakte en boligadvokat, hvis du vil tilsikre, at der er styr på alle juridiske forhold i lejeaftalen.

Hvis en roomie flytter ind

Hvis lejligheden er stor nok, er det muligt for dit barn at fremleje et værelse til en såkaldt roomie. Hvis en roomie flytter ind, bør der laves en skriftlig fremlejekontrakt mellem dit barn og den, der fremlejer et værelse i lejemålet. Dit barns roomie får i kraft af fremlejeaftalen ikke nogen aftalerelation med dig som udlejer, og indtræder ikke i dit barns retstilling som lejer. Det har bl.a. som konsekvens, at såfremt du som udlejer er berettiget til at ophæve eller opsige lejemålet i forhold til dit barn, så ophører fremlejeforholdet også.

Lejeindtægten ved fremleje er skattefri, hvis den inkl. forbrug er mindre end 2/3 af den leje, der betales til forældrene. Er beløbet højere, beskattes indtægten som personlig indkomst.

Huslejen

Det kan være fristende, at fastsætte en meget lav husleje for at hjælpe dit barn. For at undgå skattemæssige overraskelser er det dog vigtigt ikke at hoppe i denne fælde. Som udlejer af lejligheden beskattes du nemlig af markedslejen, ligegyldigt om dit barn betaler mindre i husleje. Det kan derfor være en god idé at undersøge lejeniveauet på tilsvarende lejligheder i området for at få et overblik over, om huslejen er realistisk i forhold til markedslejen.

Dit barn risikerer også at blive beskattet af den ikke-betalte husleje, da en sådan gode betragtes som en gave i skatteretlig henseende. Overstiger den ikke-betalte husleje den skattefrie bundgrænse på kr. 62.900 i 2017, skal dit barn betale 15% af den ikke-betalte husleje i gaveafgift.

Omvendt er det imidlertid også vigtigt ikke at fastsætte for høj leje. Boligreguleringsloven, som gælder i de fleste store kommuner, fastsætter blandt andet lejeregulering efter den omkostningsbestemte leje, som rummer regler om beregning og fordelingen af budgetlejen, som skal respekteres, hvis lejligheden befinder sig i en ejendom, hvor der er syv eller flere lejligheder, som udlejes til beboelse.

Du kan søge rådgivning i forbindelse med fastsættelsen af den rette markedsleje til huslejeposten hos den pågældende ejendomsmægler, eller ved at rette henvendelse til huslejenævnet eller SKAT.

Hvordan beskattes lejeindtægten?

Når du udlejer en lejlighed til dit barn betragtes udlejningen som drift af selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig henseende. Når udlejningen sidestilles med selvstændig erhvervsvirksomhed, er det vigtigt, at du som udlejer holder regnskab over lejeforholdets indtægter og udgifter.

Som udlejer skal du betale skat af overskuddet ved udlejningen, men du kan samtidig få fradrag for udgifter herunder betaling af grundskat, vedligeholdelse, renter og bistand fra eksempelvis advokat eller revisor. Der er tre forskellige skattemodeller, som kan anvendes. Den model, som er mest fordelagtigt for dig, afhænger af dine indtægts -og formueforhold. Betaler du eksempelvis topskat, vil du få størst glæde af beskatning efter virksomhedsbeskatning eller kapitalafkastordningen, da du her vil få fuld værdi af rentefradraget i din personlige indkomst, derudover betaler du kun arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet. Du kan læse mere om beskatningen på SKAT's hjemmeside.

Når lejligheden skal sælges igen

Når du ønsker at sælge lejligheden igen, kan dette både ske til dit barn eller til en udenforstående tredjemand. Ligegyldigt hvem lejligheden sælges til, så skal du som ejer af lejligheden beskattes af avancen mellem salgsprisen og købsprisen på lejligheden. Dette skyldes, at du ved et forældrekøb ikke selv har boet i lejemålet. Skal lejligheden sælges til dit barn, kan lejligheden fordelagtigt sælges til 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering.

Det er med at holde tungen lige i munden, når et forældrekøb skal planlægges. Ovenstående viser, at der er mange faldgrupper og forhold, som du som forælder skal passe på og overveje, inden et forældrekøb realiseres. Når dette er sagt, er et forældrekøb en god mulighed for at hjælpe dit barn godt på vej, og ovenikøbet kan det være en god investering.

  • fyens.dk