Regionsrådsformand Stephanie Lose ville på Venstres generalforsamling intet love om akutsygehus, fødsel og røntgen

Langeland: Sammen med resten af Sydfyn kæmper Langeland Kommune for at bevare akutsygehuset i Svendborg med fødeafdeling og røntgenafdelingen på rådhuset i Rudkøbing.

Det fremgår af det høringssvar til sparekataloget på først 210 millioner kroner, siden 167 millioner kroner, som kommunen har sendt til Region Syddanmark.

Tavs regionsrådsformand

Langeland er en Venstrestyret kommune, der har protesteret, men Venstres regionsrådsformand, Stephanie Lose, ville på den lokale vælgerforenings generalforsamling ikke sige, hvad det kan ende med, da hun svarede på spørgsmål om oplægget til besparelser på sygehusområdet, der kan lukke akutfunktion med fødeafdeling i Svendborg og røntgenafdelingen i Rudkøbing.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvad det ender med, lød den korte version af hendes svar til blandt andre Boye Pihl Andersen, der advarede om, at det kommer til at ramme de ældre og koste i kørsel, hvis røntgenafdelingen på Langeland lukker.

En lukning af røntgenafdelingen vil udløse en besparelse på rundt regnet en halv millioner kroner, og det skal sættes op i forhold til kørselsrefusion til ikke mindst svage og ældre borgere, der skal køre længere, hvis de skal til Svendborg.

Lokalformand Bjarne Møller Petersen støttede protesterne og var helt klar i mælet i sin beretning.

- Fødestue og skadestue i Svendborg og røntgen i Rudkøbing ligger os meget på sinde. Det kæmper vi for, fastslog Bjarne Møller Petersen med tilføjelsen:

Håber, tror og overbevist

- Vi taler jo mest herovre om regionen, når der er lagt op til besparelser.

Den langelandske Venstreformand både håber, tror på og er overbevist om, at partiets regionsrådsformand "tog noget med hjem".

Vel omkring 65 medlemmer var mødt op til den årlige generalforsamling, der denne gang blev holdt på Spodsbjerg Badehotel.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.