Ole Sørensen, kendt som "Rebellen", og Henrik Schakow udnævnt til Paul Harris-Fellow for deres store uegennyttige indsats.

Rudkøbing: I anledning af at Rotary Foundation fylder 100 år i juni, så uddeler logen 100 styks Paul Harris Fellow-nåle til folk udenfor sammenslutningen. De to langelændere Ole Sørensen, kendt som rebellen fra Langeland, og Henrik Schakow, initiativtager til hjertestarterkorpset, er begge ramt af nålen fra Rotary.

Nålen er et sikkert tegn på, at de to langelændere har ydet en særlig indsats. Ikke kun på Langeland, men en indsats, der har gjort indtryk og givet genlyd over hele landet. Ole Sørensen og Henrik Schakow fik begge overrakt PHF-nålen samt hver 3000 kroner ved klubaftenen onsdag den 10. Maj.

Rebellen og hjertestarteren

Ole Sørensen, kendt som "Rebellen fra Langeland", blev indstillet for sit store uegennyttige virke med at anvise alternative måder at drive socialpsykiatri for samfundets svageste persongrupper. Han stiller beredvilligt op og fortæller levende og engageret om sine oplevelser, som mange på forhånd har stiftet bekendtskab med via tv.

Henrik Schakow blev indstillet som utrættelig ildsjæl og repræsentant for First Aed Langeland, som har været banebrydende for etablering og udbredelse af Hjertestarterkorps, blandt andet på Langeland. Som sidegevinst er opstået et lokalt udbredt frivilligt hjælperkorps, der få minutter efter 112-kaldet kommer til alarmcentralen, stiller på skadesstedet og yder førstehjælp ved alle slags nødkald.

Formålet med fonden er på verdensplan at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker. Og det uanset nationalitet, race eller religion./EXP