Lohals: Når Stigtebos Vennekreds holder hyggeaften med kaffe og kage torsdag den 12. april kl. 19.00, bliver det en sangaften med herrekoret.

Deltagerne skal høre korets repertoire, og der vil undervejs blive lejlighed til at synge nogle numre sammen.

Hele herligheden koster 50 kroner i entré. I prisen er der kaffe og kage med.

I løbet af sommeren skal det forhåbentligt gode sommervejr bruges til småture ud i det blå med kaffen og måske også madkurv, så Stigtebos Vnnekreds vender tilbage til efteråret med nye tilbud til hele medlemsskaren. /EXP