Strynøudvalget fortsætter - men kan nedlægges af ny kommunalbestyrelse.

Strynø/Langeland: Når vælgerne skal til stemmeurnerne til efteråret for at vælge nye kommunalbestyrelser, kommer valget også til at få direkte indflydelse på strynboernes mulighed for at få indflydelse på de politiske processer.

I forbindelse med kommunalvalget i 2013 blev der nemlig vedtaget at videreføre Strynøudvalg, som består af to repræsentanter fra Strynø og et kommunalbestyrelsesmedlem.

Senere på året er det atter tid til valg til kommunalbestyrelserne, og derfor skulle politikerne tage stilling til, om Strynøudvalget skal videreføres.

Det var der opbakning til, men selvom strynboerne skal til valg, er det ikke ensbetydende med, at Strynø er sikret et rådgivende udvalg de næste fire år.

Det forklarede borgmester Bjarne Nielsen under det seneste kommunalbestyrelsesmøde, som blev afholdt på Humble Skole.

- Der blev nedsat et udvalg, som har fungeret i denne periode. I forbindelse med valget i år er der også valg til Strynøudvalget, og hvis vi siger ja i dag, skal strynboerne stemme. Men i princippet kan en ny kommunalbestyrelse beslutte, at den ikke vil have udvalget, forklarede borgmesteren.

Herefter tog Kim Welcher (DF) ordet og bekendtgjorde på vegne af sit parti, at udvalget er en god ting, og af DF bakker op om dets fortsatte beståen.

René Larsen (S), som er kommunalbestyrelsens repræsentant i udvalget, gjorde opmærksom på, at er der to udfordringer forbundet med valg til Strynøudvalget.

Dels er et af udvalgets medlemmer, Flemming Walsted flyttet fra øen og kommunen, men fortsætter i udvalget perioden ud. Samtidig efterlyste René Larsen en afklaring på, hvordan der skal vælges suppleanter til udvalget.

Også Tommy Bredal Storgaard (EL) udtrykte opbakning til udvalget, og anbefalede at føre det videre.

Ifølge borgmester Bjarne Nielsen er der dog ikke andre måder at gøre det på end at vedtage at lade udvalget fortsætte, og han anbefalede et "ja".

Første viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S) foreslog der at få "beskrevet" valgproceduren, så strynboerne bliver bekendt med den.

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.