Store ekstrabevillinger udløser 15 fyringer i kommunen

Langelands kommunaldirektør Benny Balsgaard. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Store ekstrabevillinger udløser 15 fyringer i kommunen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Store ekstrabevillinger i foråret til ældreområdet og det specialiserede socialområde har kostet 15 fyringer i kommunen. - Når vi skal udvide på nogle områder, er vi nødt til at tilpasse på andre, siger kommunaldirektør Benny Balsgaard

De voldsomme ekstra udgifter på ældreområdet og det specialiserede socialområde i kostede tidligere på året ekstra kommunale bevillinger på godt 15 millioner.

Kommunens pressede økonomi har betydet, at der ifølge kommunes egen opgørelse skal spares 15 stillinger. Hvad det konkret får af betydning for de områder, der skal spare, kan kommunaldirektør Benny Balsgaard ikke svare på.

- Du kan ikke sige, der er fyret femten medarbejdere. Nogle er allerede ansat i andre stillinger. Man kan heller ikke sige, at der er fyret 15 medarbejdere, når kommunen har tilført ældreområdet og det specialiserede socialområde mange millioner kroner og dermed også ansat en del medarbejdere.

- Men de femten stillinger, der ifølge jeres egen opgørelse er nedlagt, de er vel nedlagt og medarbejderne fyret ?

- Det er ikke så enkelt, for der sker hele tiden en udvikling. Andre steder er der sket udvidelser, der sker hele tiden en tilpasning i organisationen.

Kan du sige, hvilke konsekvenser det har, at der eksempelvis er sparet tre stillinger på folkeskoleområdet?

Nej, det skal du spørge de enkelte afdelingsledere om. Det er deres opgave at komme med bud på besparelser og udmønte dem, det kan jeg ikke i detaljer svare på.

- Jeg prøver, at få et billede af, hvilke konsekvenser det har, at der er fyret femten medarbejdere. Udover at det er tragisk for den enkelte, hvad betyder det så for serviceniveauet ?

- Du er nødt til at se på, at kommunen med den ene hånd har givet tillægsbevillinger på en lang række områder, og for at man har kunnet det, har man være nødt til at optimere andre steder. Der har været givet ekstra bevillinger til ældreområdet og det specialiserede socialområde, og for at få det til at gå i nul og få økonomien til at hænge sammen, har det være nødvendigt tilpasse andre steder, så du kan ikke sige, der bare er sparet femten stillinger.

Men vi kan jo ikke komme uden om, at der er fjernet femten stillinger. Hvilke konsekvenser har det eksempelvis, at der er sparet fire stillinger på det administrative områder. Så skal du jo lave noget mere, eksempelvis?

Ja, så skal jeg lave noget mere, og der er andre ting, der skal foregår på en anden måde, og det har selvfølgelig konsekvenser eller i hvertilfælde betydning for den måde, vi løfter opgavene på. Jeg kan ikke på stående fod svare på, om der er nogle servicetilbud, der direkte er fjernet. Langt hen ad vejen tror jeg, det er nogle omlægninger og en anden måde at løfte opgaven på. Selvfølgelig er er nogle op- og nedprioriteringer i forhold til nogle af opgaverne, men hvor borgerne konkret kan opleve det, kan jeg ikke lige se, hvor det er.

Det er vel ikke uden konsekvenser at fyre femten medarbejdere ?

Det er femten ud af 1100. Og langt hen ad vejen er det en anden måde at løfte opgaverne på, så de rammer borgerne mindst muligt. Det er den måde, vi har arbejdet med det. Der sker hele tiden nogle udviklingstiltag på forskellige områder, og mange områder udvikler sig konstant, eksempelvis på velfærdsteknologiområdet, og vi skal være åbne overfor at gøre tingene på billigere og på mere praktiske måder.

Rammebesparelser i 2020 på 10,5 millioner kr
Trafik-, Teknik og Miljøudvalget:

Vejområdet: 1.000.000 kr.

Havne : 100.000 kr.

Lærings-, Social- og Kulturudvalget:

Folkeskole:1000000 kr. (tre stilllinger)

Kultur- og Fritidsaktiviteter: 500.000 kr. ( ca. 1,2 stillinger)

Decentral administration i Læring og Trivsel: 400.000 kr. (ca. en stilling)

Dagtilbud : 100.000 kr.

Sundhedsudvalget:

Ældreområdet : 2.000.000 kr. (ca. to stilllinger)

Det specialiserede voksenområde: 800.000 kr.

Decentral Administration i Aktiv hele livet : 300.000 kr. (0,8 stilling)

Økonomiudvalget:

Administrativt område: 2.200.000 kr. (fire stilllinger)

Jobcenter Langeland: 1.300.000 kr. (tre stillinger)

På tværs af alle udvalg:

Vakante stilllinger - ansættelse udskydes: 500.000 kr.

Diverse tilskud: 300.000 kr.

Store ekstrabevillinger udløser 15 fyringer i kommunen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce