Sprængte rør i Rudkøbing: Fjernvarmeselskab dømt til erstatning


Sprængte rør i Rudkøbing: Fjernvarmeselskab dømt til erstatning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Midtlangelands Fjernvarme ansvarlig for uheld - advokat frygter for præcedens, og dommen fra Retten i Svendborg er anket til landsret

Rudkøbing: Det gik voldsomt for sig, da vandet fossede ud i en række ejendomme i Rudkøbing en dag i april 2013. Nu er selskabet Midtlangelands Fjernvarme blevet dømt i en retssag som en udløber af hændelsen. Fjernvarmeselskabet skal betale godt 568.000 kroner til forsikringsselskabet Codan. Dertil kommer sagens omkostninger på 104.000 kroner.

Sagen slutter dog ikke her. Midtlangelands Fjernvarme har anket dommen fra Retten i Svendborg til landsretten.

Sagen drejer sig om ejendommen Ørstedsgade 17, hvor en radiator blev sprængt. Beboerne var på ferie, og skaderne blev omfattende. Codan har udbetalt erstatning, men vil have udgifterne refunderet og har altså fået medhold i første retsinstans.

Centralt i sagen står, om fjernvarme er omfattet af loven om produktansvar. Dette mener de tre juridiske dommere i Svendborg ifølge domsudskriftet, at fjernvarme er.

Der har undervejs i sagen været holdt syn og skøn. En skønsmand har over for retten vurderet, at radiatoren har været udsat for et alt for højt tryk fra fjernvarmeselskabets side. En radiator kan trykprøves ved højere tryk, end der er i den ved normal brug, men det bør ikke foregå i mere end en time.

Fjernvarmeselskabet på sin side mener ikke at have skylden. Det forhøjede tryk skyldes en kortslutning i en teknisk anordning - en såkaldt transmitter - og må betragtes som et hændeligt uheld, som man på ingen måde kunne forudse eller forhindre, lyder argumentet.

Midtlangelands Fjernvarme har desuden slået på, at radiatoren i den ramte ejendom havde rustpletter, men samme skønsmand har ud fra fotos ikke kunnet vurdere, om disse rustpletter er kommet før eller efter sprængningen. Derfor finder retten det ikke godgjort, at der har været tale om mangelfuld vedligeholdelse.

Advokat: Uoverskuelige følger

Advokat Klaus Kastrup-Larsen, hvis firma repræsenterer Midtlangelands Fjernvarme, frygter generelt for fjernvarmeværkernes fremtidige ansvar, hvis dommen fra Retten i Svendborg stadfæstes.

- Det vil få vidtgående følger, hvis rettens tolkning af begrebet produktansvar kommer til at stå ved magt. Vi er meget uenige i udfaldet, og det er baggrunden for anken til landsretten, nævner han.

Klaus Kastrup-Larsen understreger, at det ikke er størrelsen på den erstatning, som Codan har udbetalt til Finn Birger Hansen, Ørstedsgade 17, der har været afgørende for sagen, som Finn Birger Hansen ellers er inde på.

- Han er jo slet ikke part i sagen, og hans forhold er afklaret. Det er hans forsikringsselskab, der er vores modpart, siger Klaus Kastrup-Larsen.

I sagen indgår også et spørgsmål om en overtrykssikring, og om den var installeret hos fjernvarmeselskabet på tidspunktet, hvor radiatoren sprang læk, eller først blev det bagefter. Denne del kender Klaus Kastrup-Larsen ikke de nærmere detaljer af.

- Jeg er naturligvis orienteret om sagen, men det var en af mine medarbejdere, som førte den i Svendborg. Men jeg regner selv med at gå i landsretten, nævner advokaten.

Klaus Kastrup-Larsen har ikke planer om at indkalde nye vidner, men vil stille en række supplerende spørgsmål.

Sagen forventes afviklet i Østre Landsret i februar/marts næste år, og når den er optaget til dom, plejer der at gå cirka fire uger.

Aftale mellem gentlemen

Hos Codan oplyser pressechef Mads Houe, at selskabet principielt ikke vil kommentere sager, som endnu ikke er afsluttet.

- Når den, som her, er anket, så lader vi Østre Landsret behandle den, før vi udtaler os, siger Mads Houe.

Mere generelt påpeger han, at flere ting spiller ind, hvis man vil gøre regres (betale sin egen forsikringskunde og sende kravet videre til en mulig skadesvolder).

Mads Houe henleder opmærksomheden på en "gentlemen-aftale" (kaldet regresfrafaldsaften hos brancheorganisationen Forsikring & Pension), så selskaber ikke gør regres i sager op til 30.000 kroner.

- Det betyder på den anden side ikke, at vi straks gør det, hvis et beløb er på 30.000 kroner og 50 øre. Der vil dels ske en konkret juridisk vurdering i den enkelte sag, lige som en sag enten skal være af principiel karakter eller soleklar, påpeger pressechefen.

Sprængte rør i Rudkøbing: Fjernvarmeselskab dømt til erstatning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce