Spodsbjerg: Spodsbjerg Færgehavn er fra 1. november ikke længere omfattet af reglerne for terrorsikring med krav om adgangskontrol og overvågning.

- Reglerne om maritim sikring er ens for alle havne, men min holdning er, at maritim sikring i danske havne i videst mulig omfang skal være proportional med risikoen og tage hensyn til lokale forhold, siger transportminister Pia Olsen Dyhr (SF).

En arbejdsgruppe, bestående af Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Forsvaret og PET, konkluderer, at der i Spodsbjerg og en række andre småhavne ikke er "risikomæssige forhold".

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.