Langelands ældste forening, Rudkøbing borgerlige Skyttelaug, holder fortsat på dyderne, og lørdag er der jubilæumsfest i Ørstedspavillonen

Rudkøbing: Kvinderne har deres 8. Marts, og mændene har deres fugleskydning.

To vidt forskellige kampdage, men det er vel også en form for ligestilling.

Mandag 21. marts fejrer Rudkøbings borgerlige Skyttelaug, der jo nok må siges at være et mandschauvinistisk foretagende, sit 175-års jubilæum, og det bliver markeret - ikke med fugleskydning i Fredskoven - men med fuldefest i ØP lørdag aften.

Skyttelaugsformand John Braaby vil i sin festtale rette en stor tak til fem ærværdige rudkøbingborgere, der i foråret 1841 tog initiativ til at stifte det borgerlige skyttelaug som et citat: Middel til at udbrede Enighed, fremme Almenaanden og adsprede Sindet.

Det lyder måske lidt gammeldags, men det var helt i datidens ånd, og som John Braaby siger.

- Vi kan takke disse fem personer for, at vi skal samles til 175-års jubilæum i Rudkøbing borgerlige Skyttelaug.

Det sker lørdag 19. marts i ØP, hvor der bliver dækket op ved de runde borde i salen til 86 gæster, det vil sige skyttebrødre med ledsagere plus inviterede gæster.

- Jeg er i fuld gang med at lave bordplan, men det er stadig muligt at melde sig til jubilæumsfesten, siger han.

John Braaby vil benytte jubilæumsfesten til at meddele sin afgang fra såvel formandspost som bestyrelse på generalforsamlingen søndag den 10. april.

- Jeg gør det med god samvittighed. Jeg har været med i over 30 år, og jeg har brugt de senere år til at sikre et generationsskifte i bestyrelsen, forklarer John Baaby, der har et håb om, at skyttelauget kan bestå mange år i fremtiden.

Og hvorfor ikke? Rudkøbing borgerlige Skyttelaug er en gammel tradition, der har overlevet verdenskrige og kvindefrigørelse, og som har et formål: frirum for mandehørm en søndag i juni.

Fuglen er fløjet, eller hva'?

"Fuglen er fløjet.

Måske på grund af larmen fra herrefrokosten, der trækker ud.

I hvert fald har de gæve skydebrødre i Rudkøbing borgerlige Skyttelaug efter den lange frokostpause godt nok svært ved at få bugt med fuglen ved søndagens fugleskydning i Fredskoven.

- Nu er det lige før, lyder det gang på gang hen på eftermiddagen, da de mere og mere vingeskudte skydebrødre kun mangler at få ram på brystpladsen, der udløser kongetitlen.

Der er flere forbiere og lige ved og næsten. Det er efterhånden et spørgsmål, hvem der er mest anskudt. Fuglen eller skydebrødrene".

Reportage: Fyns Amts Avis 14. juni 2010.

Og hvem var det så lige, der blev fuglekonge: Formanden!

For at det ikke skal være løgn, så er John Braaby såmænd også residerende fuglekonge i 175-års jubilæumsåret. Igen i eget skud.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.