Langeland kommunes kulturpolitik blev vedtaget den 4. juli i år.

Langeland: Kulturpolitikkens visioner lyder, at Langeland Kommune

- vil udvikle de bestående kulturelle institutioner til gavn for borgerne for at give et indholdsrigt liv gennem hele livet.

- gennem kunst og kultur vil arbejde for at sikre en større sammenhængskraft i samfundet, en viden om, hvad der findes indenfor kunst og kultur samt en tro på eget værd.

Desuden at Langeland Kommunes kulturpolitik

- skal understøtte de mange aktive mennesker og initiativer på området med vejledning og hjælp og fremme større synlighed og opmærksomhed omkring kunst og kulturs værdi i såvel det kommunale system som i samfundet som sådan.

- både støtter de kulturelle "fyrtårne" og "de tusinde blomsters" under- og overskov.

Kulturpolitikkens værdier er

- at kulturen skal blive tydelig og synlig i højere grad end hidtil.

- de mange fælleskaber, som allerede er samt muligheden for at dyrke flere, så flere får øje på hinanden og bruger hinandens kompetencer.

- at der skal anvendes tilgængelig kommunal arbejdskraft for at fremme kulturpolitikkens indsatsområder.

- at anerkende kulturens værdi ved at kulturen skrives ind i relevante sammenhænge i det kommunale landskab og bruges aktivt til at fremme Langeland Kommune som et attraktivt og kreativt sted at være.

Kulturpolitikkens mål er, at

- kultur skrives ind i relevante politiske strategier

- at kunst og kultur i større udstrækning anvendes i PR-, turisme- og bosætningsøjemed.

- at kulturaktører og kunstnere har et sted at henvende sig kommunalt for at få hjælp og vejledning indenfor netværk, lokaler m.m.

- at nedsættelse af et kulturelt samråd undersøges og behandles politisk.

- at kunst og kultur er for alle og anderkendes som en vigtig faktor i det gode liv.

- at kunst og kultur skal præsenteres for børn og unge som særligt indsatsområde.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Langelands nye kulturmedarbejder: - Kultur er den største drivkraft inden for vækst

Langelands nye kulturmedarbejder: - Kultur er den største drivkraft inden for vækst

Udstilling om koraller: - Vi kan lære noget af dem

Udstilling om koraller: - Vi kan lære noget af dem