Superbrugsen i Rudkøbing søger om tilladelse til at etablere torv og parkeringspladser for at åbne byen op mod Vejlen. Bevaringsforeningen på Langeland frygter, at nedrivning af bygninger vil ødelægge det, der er unikt ved Rudkøbing.

Langeland: Bygningerne i Østergade 46 og 48 i Rudkøbing er solgt til Superbrugsen i Rudkøbing, men det er først nu, planerne for grundene står klart. Det er netop blevet offentliggjort i dagsordenen for bymiljøudvalget, at Superbrugsen har lavet en principansøgning om tilladelse til at rive bygningerne ned for at etablere torv og parkeringspladser i stedet.

Med denne plan håber Superbrugsen at tage del i en positiv og dynamisk udvikling af Rudkøbing, lyder det blandt andet i ansøgningen.

- Brugsen er jo lokal og selvstændig. Og de midler, vi har til rådighed, vil vi gerne bruge lokalt, så de kan komme lokalsamfundet til gode, siger Torben Bendix Christensen, der er bestyrelsesformand for Superbrugsen.

Pengene håber Superbrugsen at kunne bruge til at investere i en drøm, den har om at åbne byen ned mod Vejlen, fortæller bestyrelsesformanden.

- Det hænger også sammen med den plan, kommunen har om at lave stiforbindelser nede fra havnen op mod midtbyen. I den plan har man lagt op til, at næste led er at åbne op ned mod Vejlen. Så har vi en idé om, at vi på sigt kan etablere en naturlegeplads inden for området, siger han og tilføjer, at arealet vil tilhøre Brugsen, men at det for ham at se vil komme hele byen til gode.

Det er dog ikke alle, der er enige i, at den plan er god. Ifølge Bevaringsforeningen er det uacceptabelt at lave nedrivninger i den sammenhængende husrække i Østergade. Nikolaj Nilou, næstformand i foreningen, mener, at nedrivningen vil ødelægge det gadeforløb, som er det enestående ved stedet, hvor den middelalderlige skarpe overgang mellem by og land stadig kan opleves.

- Man risikerer, at Rudkøbing mister sin status som middelalderkøbstad og ender som helt almindelig landsby, hvis man fjerner "tænderne" i tandrækken, siger han.

Torben Bendix Christensen er ikke overrasket over kritikken, men han mener, at det er en smagssag, om man vil det ene eller andet med området.

- Det er ikke nogen overraskelse, at der kommer kritik. Men der hvor vejen ligger i dag, har der før været en butik, så hullet er jo lavet i forvejen. Og Butik Knags bygning (Østergade 46, red.) er ikke i en stand, hvor den er noget værd. Vi kan være enige om, at 3F (Østergade 48, red.) er en rigtig pæn ejendom med en bevaringsværdi, men det er der jo mange af bygningerne, der har, siger han.

Hvorvidt planerne kan blive ført ud i livet afhænger af, at Superbrugsen får en positiv tilkendegivelse fra teknisk udvalg og derefter laver endnu en ansøgning for at få en række tilladelser.

Brugsuddeler Kim Behnfeld Jensen ønsker ikke at udtale sig, før sagen er blevet behandlet i teknisk udvalg.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
7
504 underskrifter mere: Nu er nej-sigere oppe på 1264 protestunderskrifter mod nedrivning

504 underskrifter mere: Nu er nej-sigere oppe på 1264 protestunderskrifter mod nedrivning

8
3F-formand vidste, at Brugsen ville rive ned

3F-formand vidste, at Brugsen ville rive ned

Blandede følelser for byfornyelses-projekt

Blandede følelser for byfornyelses-projekt