Rudkøbing: Igennem mere end 46 år har Ulrik Ahlefeldt-Laurvig været aktivt medlem af Rudkøbing Rotary Klub.

Fordi han nu flytter permanent til Sverige i løbet af efteråret, men gerne vil bevare tilknytningen til Rudkøbing, udnævnte rotarianerne ham til æresmedlem på det seneste klubmøde.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.