Better safe than sorry. Pga. klimaforandringer vil forsyningen sikre Rudkøbing mod oversvømmelser

Rudkøbing: Arbejdet med det nye bystræde og planen for Rudkøbing Centrum går snart ind i den næste fase.

I løbet af 2017 og frem til og med 2019 vil der blive foretaget gravearbejde, når det store forskønnelses- og trafikprojekt for Rudkøbing Centrum, til 14,7 mio. kroner, går i gang.

I den forbindelse vil Langeland Forsyning og kommunen forsøge at være på forkant med klimaet.

- Alle ledningsejere, altså os, fjernvarmen og elselskabet har holdt flere møder i forbindelse med det her, siger Lars Birk Rasmussen, der er direktør for Langeland Forsyning.

Pointen med møderne er, at når der alligevel skal graves, så kan der ligeså godt blive lavet ledningsarbejde, hvis det er nødvendigt.

- Det ville være tåbeligt, hvis vi kort tid efter skulle grave det hele op igen, siger Lars Birk Rasmussen.

Og på grund af de kommende klimaforandringer er det nødvendigt at sikre Rudkøbing Centrum.

- Så vidt jeg ved har der ikke været store oversvømmelser der før. Men ifølge klimamodellerne, så vil det sandsynligvis ske i forbindelse med store regnskyl, hvis vi ikke gør noget, siger han.

Derfor er planen, at især Grønnegården skal klimasikres.

- Vi vil måske nedgrave nogle større regnvandsopsamlingsbassiner. Ved Grønnegården ligger vandspejlet i forvejen højt, så i forbindelse med store regnmængder er der ikke mulighed for naturlig nedsivning, siger forsyningsdirektøren.

Kunsten er, at regnvandet så vidt muligt ikke skal ned igennem det nuværende kloaksystem.

- Vi forsøger at separere regnvandet. Det ville ikke være hensigtsmæssigt, hvis det skulle føres igennem rensningsanlægget, fortæller han.

Indtil videre er der ikke lavet tegninger og en detaljeret plan for klimaprojektet, og der er heller ikke tale om en pris endnu.

- Alt koster selvfølgelig penge, og det her er nødvendigt. Men vi regner ikke med, at det vil betyde en stor stigning i forbrugerafgifterne. I vores nuværende budget har vi allerede indtænkt fremtidige investeringer, da vi gerne vil have stabile forbrugerpriser over en årrække, siger Lars Birk Rasmussen, der for øvrigt påpeger, at Langelands Forsyning i en sammenligning med andre forsyningsselskaber ligger i de bedste 10 procent i forhold til spildevandspriser

  • Dornwirth_Alexander

    Af:

    Oprindeligt sjællænder, uddannet på journalistuddannelsen i Odense og har nu arbejdet på Langeland i over seks år. Inden da brugte jeg halvandet år på TV 2/Bornholm i praktik. Så ø-livet må tilsyneladende tiltale mig.