Lokaldebat

Her i FAA Langeland kunne man for kort tid siden læse om et stort parti, som havde holdt opstillingsmøde til kommunalvalget. Desværre mødte kun få op.

Det er uheldigt, at interessen for politik er så begrænset. Det er de politiske partier, der er bestemmende over en stor del af regler og lovgivning her i landet.

Modsat ser vi stor tilslutning til interesseorganisationer, som varetager et begrænset område og selvsagt kun handler ud fra dette områdes interesse. Det er helt o.k., og godt at der er folk, som tager initiativer.

De politiske partier skal se på helheden og fordele goder og ulemper rimeligt og retfærdigt for alle borgere. De er det kit, der holder samfundet sammen.

Hvis kun få interesserer sig for at være blot lidt politisk aktive, så får vi måske et samfund, hvor hver hytter sine, og så betyder det mindre med solidaritet og sammenhold.

Pressen spiller en vigtig rolle i denne proces ved både at være konstruktive og ikke kun kritiske, så man ikke skræmmer folk unødigt væk fra politik,

Derfor: Brug den kommende tid op mod kommunevalget til at være politisk aktiv. Meld dig ind i et parti, mød frem og gør din indflydelse gældende. Jeg ser naturligvis gerne, det er Venstre, man melder sig ind i, og deltager i det kommende opstillingsmøde.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.