150 personer dukkede op til første infomøde og små 100 måtte afvises i døren grundet manglende tilmelding i forbindelse med de måske kommende 30 seniorboliger på "Daloongrunden." Købet af grunden er dog endnu ikke gået igennem, fortæller Jens

Rudkøbing: Der er lidt ekstra at se til for forretningsfører Jens Garfalk for Boligselskabet Langeland.

- Vi har en intern joke kørende om, at vi arbejder med en fartplan i stedet for en køreplan, fortæller han med et grin på kontoret.

Der er nemlig flere ting der skal klappes og klares, inden det første spadestik kan foretages. Og så er den gamle grund ikke engang overtaget endnu.

Kæmpebyggeri

Daloongrunden har en ramme på cirka 60 mio. kroner, oplyser Jens Garfalk.Byggerammen bliver målt ud fra et beløb pr. kvadratmeter, der er tale om at bygge på. Beløbet er fastsat ved lov og må ikke overskrides.

Da der er tale om et almennyttigt byggeri, skal Langeland Kommune stå for 10 procent af udgifterne, eller hvad der svarer til omtrent seks millioner kroner.

Inden sommerferien skal politikerne tage stilling til første etape.

Hvis politikerne siger god for projektet, er det Jens Garfalks håb, at der kommer licitation engang til efteråret, efter arkitekten får udarbejdet mere detaljerede tegninger.

Først her kan Boligselskabet Langeland købe grunden.

Derefter skal politikerne igen tage stilling til udformningen af det endelige projekt, og så kan første spadestik måske tages inden årets udgang.

- Vi har indgået det, der hedder en betinget købsaftale, som betyder, at vi først kan købe, når der har været afholdt licitation (indhentning af konkrete tilbud fra entreprenører osv. red.), og det hele er godkendt, siger Jens Garfalk.

Under det seneste informationsmøde var der en overvældende interesse for at skrive sig op på venteliste til at få lov til at bo i en af de 30 måske kommende almennyttige seniorboligere.

- Der dukkede 150 personer op til infomødet på Hotel Skandinavien, og vi måtte afvise nok små 100 ved døren, som ikke havde meldt sig til. Alle fik dog mulighed for at skrive sig på ventelisten, siger Jens Garfalk, der fortæller, at det vil blive afgjort ved lodtrækning, hvem der først får tilbudt en bolig.

- Det, syntes vi, var det mest rimelige, da det ikke ville give mening at gøre det ud fra princippet om, hvem der først skriver sig på en liste ved en dør ved indgangen, siger Jens Garfalk.

Hele tiden noget nyt

Jens Garfalk fortæller, at der hele tiden opstår nye ting i forbindelse med byggeriet.

- Der har for eksempel været henvendelser fra folk, som bor på Bellevue og som er bekymret over udsigten. Ifølge den første skitse, så ville byggeriet have medført, at nogle af de beboere, som nu har frit udsyn til kysten ville have fået en af vores boliger i vejen. Så det har vi ændret en smule på, da vi jo ikke vil gøre folk kede af det. Vi gør, hvad vi kan for at efterkomme det, siger Jens Garfalk, som også forklarer, at der er kommet et toilet i vejen.

- Der var en person til infomødet, som fortalte, at hun syntes, det var mærkeligt, at der ikke var et toilet på førstesalen, for det er jo dér, folk vil placere soveværelset. Det havde vi ikke tænkt så meget over, så det arbejder vores arkitekt nu også på at indføre, hvilket igen vil ændre lidt på kvadratmeterne, siger Jens Garfalk.

Fra hele landet

De personer, der i første omgang får tilbudt en bolig, skal i samarbejde udarbejde et værdigrundlag for bofællesskabet, siger Jens Garfalk.

- Og det kommer til at køre efter en separat venteliste. Man kunne også godt forestille sig, at beboerne vil indkalde folk til samtaler for at finde ud af, om folk er indstillede på at være der for hinanden i et fællesskab, selvom der jo ikke er tale om et kollektiv, siger Jens Garfalk.

Ifølge forretningsføreren var der folk fra hele landet til stede ved informationsmødet.

- Der var en lang række fra Fyn, men Hellerup var for eksempel også repræsenteret. Og det er jo klart. For de her boliger vil få en fantastisk beliggenhed, hvis byggeriet i sidste ende går igennem, fortæller Jens Garfalk.

  • Dornwirth_Alexander

    Af:

    Oprindeligt sjællænder, uddannet på journalistuddannelsen i Odense og har nu arbejdet på Langeland i over seks år. Inden da brugte jeg halvandet år på TV 2/Bornholm i praktik. Så ø-livet må tilsyneladende tiltale mig.

Mere om emnet

Se alle
3F-formand: - Fantastisk hvis det bliver til noget

3F-formand: - Fantastisk hvis det bliver til noget