Langeland: Langeland Kommune har sendt et forslag til restaurering af Tudserenden i Longelse i offentlig høring. Det sker efter på baggrund af en henvendelse fra Sportsfiskeren Langeland og Vandpleje Fyn, som ønsker at forbedre vandløbets fysiske forhold.

Projektet skal også være med til at skabe større variation i vandløbet til gavn for dyre- og plantelivet.

Det drejer sig dog ikke om hele renden i fuld længde, men om to korte delstrækninger, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Projektforslaget er i offentlig høring fredag den 2. februar og frem til den 2. april i år. Det giver bred-ejere, interesseorganisationer og andre med særlig interesse i sagen mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag, som skal være kommunen i hænde senest den 2. april.

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.