Langelands Smede-mesterforening stiftet med 59 medlemmer for 100 år siden, og nu er der kun otte aktive og en passiv tilbage

Man skal smede, mens jernet er varmt, lyder et ordsprog, der handler om at træffe en vigtig beslutning på det helt rigtige tidspunkt.

Og det var lige netop, hvad stoute langelandske smedemestre ude på landet gjorde i begyndelsen af 1916, da de tog initiativ til at stifte en lokal smedemesterforening.

- Det var den gang, der var masser af liv og mange gårde med køer og svin på landet, fortæller smedemester Otto Christensen, Stengade, der siden 1981 har været formand for Langelands Smedemesterforening.

Det er han stolt over, og i dag, lørdag 6. februar, er det præcis 100 år siden, at Langelands Smedemesterforening blev stiftet med håndslag på ambolten.

- Gennem de 100 år er der sket en rivende udvikling i smedemesterforeningen. det begyndte med hest og vogn, og nu er det computeren, der er det vigtigste redskab. Hvad bliver det næste i rækken? spørger Otto Christensen.

Da smedemesterforeningen så dagens lys, var der 59 aktive medlemmer. I dag er der kun otte aktive og et enkelt passivt medlem tilbage i flokken.

Det fortæller vel egentlig alt om samfundsudviklingen fra "hest og vogn til computer".

- Nej, i dag er det ikke nok, at smeden er god til sit fag, han skal også være dygtig til regnskab og være fortrolig med Internettet, da det er der, han skal finde de fleste informationer om love og regler, der er blevet os pålagt, konstaterer Otto Christensen.

Det dokumenterer den udvikling, der har været i landbruget gennem årene, med færre men større kvæg- og svinebesætninger.

- Det har været en spændende opgave at være formand i en lokal smedemesterforening, der har været igennem en så stor udvikling, både arbejdsmæssigt og teknologisk. Jeg ville ikke have undværet den udfordring, som det er, at vi skal være på forkant med mange ting, siger Otto Christensen.

Han kommer nemlig ud af en familie, "der har været i smedefaget i mange år".

- Min far kom i lære som vogn- og beslagsmed i Svanninge på Fyn i 1945, og han købte smedeforretningen i Stengade i 1954. Jeg tog over efter min fars død i 1976, fortæller Otto Christensen, der som ung egentlig gik i lære som automekaniker, "da jeg mente, at mekanikken var fremtiden".

- Men da jeg overtog forretningen, tog jeg eksamen som autoriseret VVS-installatør.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.