Nu stiger kunsten på Langeland, hvor to hjemmesider om kunst og udstillinger i alle afskygninger smelter sammen til én enhed.

Langeland: For omkring 10 år siden indgik Langeland Bibliotek i et "parforhold" med de langelandske kunstnere om hjemmesiden "Langelandske Kunstnere".

I 2017 er parforholdet nu inde i anden fase, og det er blevet tid at flytte sammen. De to hjemmesider er smeltet sammen til én enhed. Så vil man orientere sig i det blomstrende kunstliv på Langeland, kan siden være et rigtig godt sted at starte.

Ifølge bibliotekar Vibeke Reese Næsborg så vil man fremover kunne læse om udstillinger og andre kunstbegivenheder på bibliotekets hjemmeside. 

- Vi fortsætter også med at stille udstillingsplads til rådighed til de kunstnere, der henvender sig. Der er både mulighed for at hænge malerier op og for at udstille i aflåste montrer.

"Synlighed", "fællesskab" og "samarbejde" er nogle af nøglebegreberne i Langelands nye kulturpolitik. Og parforholdet mellem kunstnere og bibliotek er således godt med på noderne, allerede inden kulturpolitikken går i trykken.

Adressen er fremover: https://langelandbibliotek.dk/side/langelandske-kunstnere. /EXP