Ny Strynø Havn klar til sommers bådebesøg


Ny Strynø Havn klar til sommers bådebesøg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Donation fra A.P. Møller-fond har muliggjort den tiltrængte renovering og udvidelse

STRYNØ: Renoveringen og udvidelsen af den forfaldne havn på Strynø ventes at begynde i starten af november, så de væsentligste dele af projektet kan står klar til næste års sejlersæson. Anlægsopgaven er lige nu ude i licitation.

Havnen har længe trængt til en istandsættelse, og i dag er visse områder afspærret på grund af risikoen for sammenstyrtning.

Strynø Havn ejes af Langeland Kommune, men det er Rudkøbing-Strynø Bådelaug, der har skaffet det finansielle grundlag. Lauget søgte og fik i det tidlige forår godt 5,8 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal. Derfor er udarbejdelsen af projektet sket i samarbejde mellem kommune og bådelaug. Først i november indkaldes brugerne af havnen til møde for at høre, om de har forslag til forbedringer og justeringer af det foreliggende forslag.

Udvidelse mod syd

Første del af projektet bliver renovering af Grevebroen, der skal have nye spunsvægge. Men den mest synlige del af projektet bliver anlæg af en ny mole mod syd. Den placeres 12-13 meter sydligere end den nuværende og forlænges i østlig retning, så indsejlingen til havnen kommer til at ligge på linie med Grevebroens yderste ende. Det oplyser Poul Henrik Harritz, der er med i arbejdsgruppen som en af bådelaugets repræsentanter. Den nye sydlige mole kommer til at slå et knæk, så havnen lukkes af. I samme ombæring uddybes havnen, så vanddybden bliver op mod tre meter.

Hvis der bliver penge til det, er det planen at anlægge en læmole øst for havnen for at skabe yderligere beskyttelse mod bølgegang og derved give havnen status som såkaldt A-havn. Det har blandt andet betydning i forsikringsmæssig sammenhæng.

I både den nye og den renoverede mole lægges vandrør og el-kabler, så havnen kan leve op til de til krav, sejlerne i dag stiller til en moderne havn. Men det er i øvrigt et ønske at bevare havnen med respekt for alle dens maritime kvaliteter, uden at det bliver en ren museumshavn.

Toilet og bad

De landværts installationer vil samtidig blive forbedret. Forholdene på havnen er nu så ringe, at man i sommer har undladt at opkræve penge af gæstesejlere. Der opføres en ny bygning med toiletter, også til handicappede, puslerum og baderum. Den skulle meget gerne være klar til sæsonen. Derimod bliver andre delelementer i projektet først klar senere på året.

Inde på land, tæt på containerpladsen, genopføres en gammel garnhytte. Den stammer fra Bagenkop, hvor den blev taget ned i forbindelse med havnerenoveringen. Elementerne opbevares på Langelands Museum. Desuden bygges er par mindre fiskerhuse til opbevaring af grej og en overdækket grill-plads. De bygninger, der ligger på Grevebroen, skal rives ned og genopføres i samme stil. I færgeskuret er der planer om at lave et lille informationscenter om Strynø, eventuelt med internetadgang.

Behovet for en udvidelse af havnen er der ingen tvivl om. Næsten alle pladserne er besat af fastliggere, så der skal flere til for at kunne tage imod de gæster, man meget gerne vil have.

Ny Strynø Havn klar til sommers bådebesøg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce