Mandag den 4. december konstituerede den langelandske kommunalbestyrelses sig. Se de nye formænd og næstformænd og udvalgsmedlemmer i de største udvalg her.

Langeland: Kommunalvalget er nok overstået, og mandag aften klokken 17 kunne Langelands nyvalgte borgmester, Tonni Hansen, præsentere de udpegede medlemmer af en lang række udvalg, som efterfølgende skal konstituere sig endeligt.

Kommende borgmester Tonni Hansen (SF) står som formand i spidsen for kommunens økonomiudvalg, som er vokset fra fem til syv medlemmer i skikkelse af Bo C. Nissen (K), René Larsen (S), Lise Pihl Jensen (S), Ulrik Kølle Hansen (V), Jan Ole Jakobsen (V) og Kim Welcher (DF).

Trafik- teknik- og miljø:

 Her afløser Bo C. Nissen (K) Knud Gether (V) som formand. Nynne Printz (SF) afløser Kim Welcher som næstformand. Øvrige medlemmer af udvalget er Kim Welcher, Ulrik Kølle Hansen og René Larsen.

Uddannelses-, Kultur- og Socialudvalget

Her fortsætter Jan Ole Jakobsen (V) som formand, mens Tonny Gjersen (SF) afløser Karina Jørgensen (V) som næstformand. Øvrige medlemmer af udvalget er Gert Schmidt (SF), Bjarne Nielsen (V) og Lisa Pihl Jensen (S).

Sundhedsudvalget

Her afløser Lisa Pihl Jensen Venstres Elisa Hansen som formand, og Winni Kielstrup Hansen (SF) afløser Jette B. Jespersen (V) som næstformand. Udvalgets øvrige medlemmer er Bjarne Nielsen (V), Ulrik Kølle Hansen (V) og Erik Jørgensen (SF).

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

René Larsen (S) afløser Ulrik Kølle Hansen (V) som formand. Knud Gether (V) er næstformand efter partifællen Stephanie Terndrup, som ikke blev genvalgt. Udvalgets øvrige medlemmer er Bjarne Nielsen (V) og Winni Kielstrup Hansen (SF) samt Erik Jørgensen (SF).

Børn- og Ungeudvalget

Har nu Erik Jørgensen (SF) som formand efter Stephanie Terndrup. Ny næstformand er Arno Kruse (S), som afløser Ulrik Kølle Hansen.

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.

Mere om emnet

Se alle
Nyvalgt politiker har ført sagen: Alvorlig kritik af Langeland Kommune fra Ankestyrelse

Nyvalgt politiker har ført sagen: Alvorlig kritik af Langeland Kommune fra Ankestyrelse

Nyvalgt S-politiker stopper som mangeårig bisidder i sociale sager

Nyvalgt S-politiker stopper som mangeårig bisidder i sociale sager

Glæde over bred aftale: Men der er også lidt malurt i bægeret

Glæde over bred aftale: Men der er også lidt malurt i bægeret