Nordskolen er ikke i fare for at blive lukket, selv om skolen er dyr i drift, samtidig med at børnetallet i området falder

Snøde: Der kommer færre børn på øens nordlige folkeskole, Nordskolen. Nye tal viser, at det er den skole, der har det største fald i antallet af indskrevede elever til det kommende skoleår sammenlignet med sidste år.

På Nordskolen er man gået 10 indskrevne elever til seks i år, altså næsten en halvering. Men ligegyldigt hvor få elever, skolen har, er den ikke i fare for at blive lukket. Det fastslår Jan Ole Jakobsen, der er formand for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget.

- Vi kommer ikke til at lukke Nordskolen, nej. Du kan jo prøve at cykle turen derfra og til Rudkøbing, hvor den nærmeste skole er. Der er alt for langt. Vi har politisk besluttet, at der skal være et skoletilbud på den nordlige del.

Der mangler børn i nord Skole- og dagtilbudschef i kommunen Lone Bjerregaard fortæller, at der ikke er mange af de mindste nordpå.

- Vi mangler børn på Nordlangeland. Og det er ærgerligt, for jeg synes, vi har gode forhold, siger hun og oplyser, at der kommer syv børn til Nordskolen i skoleåret 17/18. Problemet er bare, at der er flere, der går ud, og ydermere er tallene i områdets kommunale børnehave, Nordstjernen, også faldende.

I 2009 var der i gennemsnit 35 børn i institutionen, mens der i år forventes at være 15.

Det er dyrere at have mindre skoler med få elever. Årligt modtager Nordskolen med den nuværende model et grundbeløb på 978.000 kroner, mens Humble Skole modtager 181.000 kroner. Beløbet rykker sig ikke, som det er nu, uanset om der kommer flere eller færre elever til. Det gøres, fordi man fra politisk side erkender, at det er sværere at drive en skole med få elever. Derfor betaler Ørstedskolen årligt 142.000 kroner. Udover grundbeløbet modtager skolerne et enhedsbeløb per elev.

Denne lille million om året kan spares, hvis man eksempelvis lukkede skolen.

Lone Bjerregaard argumenterer for, at det er nødvendigt at have Nordskolen, hvis man har ambitioner om, at Langeland skal være en tilflytterkommune.

- Det skal være attraktivt at bosætte sig nordpå, hvis der skal flere børn til, og det bliver det ikke, hvis man lukker skolen, siger hun.

Det bliver bakket op af Lisa Pihl Jensen fra Socialdemokraterne.

- Vi kunne ikke finde på at lukke skolen. Det er vigtigt at have et tilbud i nord, og tænk på dem, der bor der nu. Selvfølgelig vil der være en smertegrænse, men det tager vi, hvis vi når den en dag, fortæller viceborgmesteren.

Svært at få flere børn til

Det kan blive en udfordring at få vendt tendensen med få børn i nord, fortæller Jan Ole Jakobsen.

- Vi har i lang tid gerne ville have flere til hele øen generelt. Men det er svært at tillokke familier, medmindre der kommer et adfærdsskift i samfundet. Vi kan håbe på, at nogle af asylansøgerne vælger at blive på Nordlangeland.

  • Af: