Massevis af høringssvar: Her er dem, der er imod nedrivning af Østergadehuse


Massevis af høringssvar: Her er dem, der er imod nedrivning af Østergadehuse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

En mulig nedrivning af to huse i Østergade i Rudkøbing har de seneste ni måneder i den grad delt vandene og fået folk til tasterne på Langeland. Nu har Langeland Kommune gennemført en høringsperiode, hvor bunkevis af høringssvar er kommet ind, inden kommunalbestyrelsen næste år skal tage stilling til Superbrugsens ønske om at rive Østergade 46 og 48 ned.

Fyns Amts Avis giver herunder overblik over de høringssvar, der taler for en nedrivning. Du kan trykke på den grønne pil, hvor man får høringssvar, der taler for at bevare husene.

Imod

Jeg mener ikke de skal nedrives. Da det vil ødelægge alt i byen fra knag og op efter. Så dør alt fra det ny torv og ned efter til knag

Venlig hilsen Lilli Vognsen Kløvervænget 20, 5900 Rudkøbing

Imod

Jeg synes ikke man skal rive de 2 bygninger ned i Østergade 46 og 48.

Vi har for år tilbage søgt- og brugt en masse penge på at lave et nyt og flot torv i Rudkøbing. Der er brugt penge på et stort sejl, som kan sættes op ved udendørsarangementer. Der er lavet fint springvand. Der er lavet bænke og blomsterkummer, som skal pryde torvet. Skal vi nu ikke sørge for at det forbliver en smuk plads og at få det brugt i stedet for, at give plads til et nyt torv og flere parkeringspladser, som der i bund og grund er nok af.

Umiddelbart er meget af handlen centreret på Østergade imellem Ahlefeldtsgade og Ørstedsgade og det bliver den ved med - uanset nedrivning eller ej, så jeg tror ikke Superbrugsen kommer til at lide nød. Men tænk nu på de detailhandlere der ligger længere oppe af Østergade og på torvet. Jeg kan frygte, at den øverster del af Østergade og torvet “dør” endnu mere, hvis man giver lov til nedrivning og nyt torv.

Jeg ved godt, at Østergade 46 er tjenstelig til nedrivning, men er der ingen huse, er der ingen gade.

Med venlig hilsen

Ida Bay

Imod

Vedr. høring om de 2 huse,Østergade 46 -48, som brugsen har købt til nedrivning:

Jeg vil gerne indgi’ indsigelse mod fjernelse af husene. Det er muligt at det ene ikke er bevaringsværdigt.

Men, det vil ødelægge helhedsindtrykket i gaden, hvis de forsvinder, der vil ingen sammenhæng være mere, hvis de ikke er der.Jeg er tilflytter til kommunen, kom for 1 1/2år siden, og jeg betragter øen som min ø.

Første gang jeg kom herover som turist, synes jeg Rudkøbing var det mest fantastiske sted, med atmosfære og en dejlig lang gade hvor der skete spændende ting ned igennem.

Det må i endelig ikke ødelægge, for det tror jeg mange der kommer hertil synes.Og jeg elsker stadig gaden og dens butikker, det er autentisk og fantastisk med en gade som er så skøn som Østergade i Rudkøbing. En anden ting er,at hvis husene blev fjernet, vil det blive meget åbent og blæsende, ikke spor hyggeligt.

Så jeg anbefaler på det kraftigste at bevare begge huse Glædelig jul samt et godt nytår

Med venlig hilsen
Freja Alice Mie SkovHaveskovvej 42, Fodslette, 5932 Humble

For og imod

Vedr.: Høringssvar, Østergade 46 - 48

Hermed høringssvar fra Rudkøbing Handelsstandsforening.
Et flertal af bestyrelsen er for en nedrivning, blandt andet med følgende argumenter:

I denne del af byen er der allerede startet en modernisering med nogle af de omkringliggende ejendomme og området tilhører ikke den del af byen med brostensbelagte gader, små byhuse og små charmerende butikker...LÆS HELE HØRINGSSVARET HERUNDER:

Lone Lollesgaard, på vegne af bestyrelsen for Rudkøbing Handelsforening.

Imod

Med beklagelse må jeg konstatere, at på trods af en underskriftindsamling over 2600 underskrifter indsamlet af Lone Bonanno, stadig kan bringe kommunalbestyrelsen i tvivl om, hvad langelænderene mener om nedrivning af huse i Østergade betyder for bybilledet.

Tilsyneladende har en forretnings ønske om at bruge området til P pladser gjort mere indtryk på kommunalbestyrelsen end samtlige underskrifter, protester i avisen, samt tidlige beslutninger om at bevare hovedgadens unikke ubrudte profil. Hvilken slatten kommunalbestyrelse vi nu får skiftet ud!

Den tilkomne ide om at lave et "torv" på området er latterlig. Når Superbrugsen har fået deres p pladser er der kun plads til en bænk og en blomsterkumme. Vi har et naturligt gammelt ødelagt torv i byen. Prøv at gøre det hyggeligt igen!

Ikke en gang snak om en "legeplads" gør det mere spiseligt. Hvis byen mangler en legeplads så læg den på det grønne område nord for roklubben. Der er plads til den!

Venlig hilsen
Karin Sand Pedersen
Bellevue 59
Rudkøbing

Imod

Ang. “Høring om fjernelse af Østergade 46 og 48, 5900 Rudkøbing”

Jeg ønsker hermed at gøre indsigelse mod nedrivning af Østergade nr. 46 og 48, da jeg synes det er utrolig vigtigt at bevare Rudkøbing by med sit særpræg - bestående af gamle huse og en særlig intimitet. Noget man ellers skal til “Den gamle by i Århus” for at opleve. Og tænk... så er vi så heldige her i Rudkøbing at bo midt i idylen. Alle bør derfor gøre deres yderste for at beskytte og bevare Rudkøbing og alle de gamle huse, det er nærmest vor pligt.

Med venlig hilsen

Merete Andersen
Teglbakken 15
5900 Rudkøbing

Imod

Der er for mig ingen tvivl om, at problemet opstår på baggrund af den førte politik i forbindelse med placering af dagligvare forretninger inden for bygrænsen.

Har forretningerne behov for expansion er muligneden ikke tilstede uden at bybilledet ændres.

Fornuftsmæssigt kan det umuligt have været politikernes mening (og dog),at man på længere sig skulle sanere Rudkøbings gamle bygninger i det nære bymiljø bort for at give plads til parkeringspladser.
De nu etablerede parkeringspladser kunne temmelig sikkert anvendes mere hensigtsmæssigt, så Brugsen vil kunne skaffe den nødvendige plads til den forventede invasion af købelystne svendborggensere.

Jeg vil derfor anmode politikerne om, at man bagger op om den tidligere førte forretningspolitik og acceptere de konsekvenser det medfører.
Det betyder at såfremt forretningerne ønsker at expandere, skal det ske inden for de eksisterende fysiske rammer. Andre forretninger har det også svært med parkering uden for deres dør. Hvad skal der for eksempel rives ned såfremt Aldi ønsker at expandere,
Netto osv.

Lad os bevare Rudkøbings bybillede. Det er det ægte Langeland. Alle de andre ting vi har til turisterne kan også købes andre steder

En anden ting der undre mig er det forløb som Brugsen har kørt. Hvorfor køber Brugsen ejendommene uden at sikre sig at de må rive dem ned? Hvis jeg selv skal svare på det kan det kun vare ud fra den betragtning, at det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse.
Det kan jo også være, at de har fået et uforpligtende tilsagn om, hvis de købte ville det kun være en formsag. Gætteri ja, Men et eller andet sted fornemmes der urent trav.

Husk det gælder Rudkøbing - ikke forretningen Brugsen

Med venlig hilsen

Harbo Blcher
Brogade 23,1.tv
5900 Rudkøbing

Imod

Jeg er i mod nedrivningen af Østergade 46 og 48.
Dels fordi det skaber et stort hul, der er parkeringspladser nok og vi har et Torv

Venlig hilsen

Anne-Lise Nilsson
Bellevue 21

Imod

Til Langeland Kommune

Hermed vil jeg gerne sig NEJ til nedrivning af huse i Østergade, Rudkøbing

Venlig hilsen
Bjarne Glud Jensen

Imod

Langelands Museum vil hermed gøre indsigelse mod den ansøgte nedrivning af bygningerne Østergade 46 og 48 i Rudkøbing. En nedrivning af de to bygninger strider direkte imod flere bestemmelser i den bevarende lokalplan 77 for Rudkøbing Bymidte. LÆS HELE HØRINGSSVARET HERUNDER:

Imod

Til Langeland kommune
Infrastruktur/kommunalbestyrelsen.

Vedrørende høring om fjernelse af Østergade 46 og 48, 5900 Rudkøbing

Da undertegnede ikke nåede at skrive under på Lone Bonnanos protestliste, vil vi herved fremkomme med vores synspunkt.

Det står i gadebilledet som en nedrivning vil afstedkomme, kan slet ikke opveje de planer som Brugsen har fremlagt. Såret vil være uopretteligt og strider mod bevarelse af den gamle del af Rudkøbing.

m.v.h.

Kirsten og Janus Petersen
Spodsbjergvej 285
5900 Rudkøbing

Imod

Høringskommentar til nedrivning af Østergade 46 og 48.

Bygningen i Østergade 46 har ikke så stor værdi at gemme som den ser ud i dag. Om der skal ofres penge på at gøre den i stand og så brugt som butik ved jeg ikke om det kan svare sig.

Anderledes ser jeg på bygningen Østergade 48. Dels er den beskrevet som bevaringsegnet, dels fremstår huset i pæn stand. Jeg synes at det er et pænt byhus som passer godt ind i bybilledet.

Imod

Min holdning er, at bevare begge bygninger - altså ikke rive ned, hvilket også fremgår af vedhæftet fil, som er kopi af mit læserbrev,
Som blev fremsendt til såvel Øboen som Fyns Amts Avis den
8. maj 2017.

Med venlig hilsen

Ove Møller Jensen
Voldstien 3 D
5900 Rudkøbing

Imod

Til de ansvarlige i kommuner

Jeg er meget IMOD nedrivningen af Østergade 46- 48, de 2 huse er med til at samle byen på en hyggelig måde. Er de blevet bevarings værdige, er det vel ikke en beslutning man kan se sig ud over og er de solgt til Brugsen og blevet lovet at de kunne rives ned som rygtet siger, er der vist noget galt.

Venlig hilsen
Annette Mortensen
Egevej 7
5953 Tranekær

Imod

Vi mener ikke Superbrugsen Rudkøbing skal have tilladelse til nedrivning af Østergade 46 og 48. Jeg (Pia Nielsen) har trådt mine barnesko i en bygning bag Østergade 42, den blev senere revet ned sammen med bondegården bag Østergade 54, dengang var udsigten unik til marker og haver-ikke til en grim P-plads.

Vi ønsker, at kommunen bevarer det unikke købstadsmiljø i midtbyen, og ikke dispenserer fra lokalplan 77. Østergade 48 har bevaringsværdi 3 (højeste kategori), og huset er velbevaret, Østergade 46 kan Superbrugsen søge støtte til at renovere, og det kan evt. bruges til udstilling af havemøbler m.m. der sælges i Superbrugsen.

Husene kan måske også bruges til blandet beboelse og erhverv. Der er ikke brug for en ny legeplads, da flere legepladser bl.a. Peløkkevej og Viebæltet er nedlagt de senere år, børnene brugte dem ikke. Østergade 50(gartner Christensen) skulle aldrig være revet ned, men river man nabobygningerne ned, vil der blive et frygteligt sus fra Vejlen.

Med venlig hilsen
Pia og Poul Nielsen
Nørrebro 143
5900 Rudkøbing

Imod

Jeg vil på det kraftigste protestere mod nedrivning af Østergade 46 og 48.

Lilly Christensen
Østerport 10
5900 Rudkøbing

Imod

Den af Infrastruktur den 14. juni 2017 modtagne ansøgning om nedrivning af ejendommene Østergade 46 og 48, Rudkøbing, anbefales,hvad angår forhusene, på det kraftigste ikke at blive imødekommet.

Med venlig hilsen
Povl Erik Hansen, Havnegade 102, 5900 Rudkøbing.

LÆS HELE HØRINGSSVARET HERUNDER:

Imod

Dette er en indsigelse mod nedrivning af Østergade 46 – 48
Hvad er den gode begrundelse for at nedrive husene ?
Er det udviklingen / er det for at fremtidssikre Østergade / eller er begrundelsen ,at vi må følge med tiden.

Det er let at finde eksempler på ,at de nævnte eksempler på begrundelser, er brugt til at udføre mindre heldig byudvikling.
Er det nu en god ide ,at rive husene ned uden først at have en helhedsplan for hvordan hele Østergade skal se ud, så der også fremover er en dejlig handelsgade, at tilbyde langelændere og turisterne, vi nu og i fremtiden ønsker kommer til Østergade.

Hvorfor besøger turisterne Rudkøbing / Østergade. Det er ikke et par supermarkeder og et par ekstra parkeringspladser turister kommer for at se og opleve.

Det er Østergades helstøbte gade forløb med gamle huse ,hus ved hus ,og de mange og specielle udvalgsbutikker ( Rudkøbings størrelse beretter ikke til de mange udvalgsbutikker) der gør et besøg i Østergade til en oplevelse der kun kan fås enkelte steder i Danmark.
Projekt : Ny Bystræde ? Det er dejligt ,at der er penge til bagsiden af Østergade .

Så er der kun at vente og se, hvordan forsiden / Østergade har det når Ny Bystræde er færdigt.

Hvor er helhedsplanen for at bevare Østergade med god handel. ( der er ideer at hente hos Oxfort Street i London)
De fleste her på Langeland ønsker, at Østergade overlever som handelsgade, med et autentisk bymiljø, som også turister ønsker at komme til Rudkøbing for at opleve.

Turister er en forudsætning for at udvalgsbutikkerne overlever, og udvalgsbutikkerne er vigtige for at turisterne kommer.
Alene med kunder fra Langeland vil udvalgsbutikkerne have vanskeligheder med at overleve.

Venlig hilsen
Torkil Larsen
Østergade 20, Rudkøbing

Imod

Jeg ønsker ikke husene Østergade 46 og 48 rives ned, da det ødelægger vores pæne gamle hovedgade, hvis disse huse hvoraf det ene er bevaringsværdig må fjernes, så vil det jo ingen ende få med alle de gamle huse , som er i vores by, der er nogle længere oppe af gaden som trænger mere .

Der mangler øvrigt ikke P-pladser , der er aldrig fyldt op af biler på engdraget , selvom apoteket er kommet . Så ingen huse ned.

Hilsen
Niels Peter Madsen
Hine Møllevej 11 5900 Rudkøbing

Imod

Jeg synes det vil være et tab for den hyggelige og unikke bymidte, hvis Østergade 46 og 48 bliver revet ned. Det er de gamle huse, som er med til at give byens særpræg, og en åben, vindomsust plads med parkerede biler i baggrunden kan ikke erstatte husene.

Åbne pladser kan man jo finde i alle landets byer, men Rudkøbing er en dejlig by og vi bør bevare de gamle bygninger for turisternes og vores egen skyld.

Venlig hilsen
Lisa Strate Hansen
Strandlystvej 3
Sendt fra min iPad

Imod

Som det er nu, er pladsen omkring brugsen og den gamle kiosk et større knudepunkt end den gamle rådhusplads. Bliver der åbnet op vil vi opleve et mere vindomsust og åbent miljø ned mod vejlen og endda ned udsigt til parkerede biler.

Lad os bevare vores gamle købstad med det smukke gadeforløb. Historie tiltrækker mere end åbne moderne pladser. Hvis tilflyttere søger moderne tiltag, så flytter de ikke til Langeland... om vi så modernisere her fra og til månen.

Jeg er derfor lodret i mod nedrivning. Dbh Tamara, Løkkebyvej 6

Imod

jeg ønsker ikke nedrivning af ejendommene i Østergade, da jeg ønsker at bevare byens smukke helhed

Ruth Zoega Banevænget 13
Rudkøbing

Imod

Vi er imod nedrivningen af bygningerne Østergade 46 og 48. Vi finder det vigtigt at bevare købstadens struktur med sammenhængende bygninger i bymidten, det der kendetegner en by og som i Rudkøbings tilfælde er beskrevet rigtig godt i Langeland Atlas.

Brugsen visualisering af området efter en eventuel nedrivning synes vi ikke gi’r det korrekte indtryk af, hvordan området kommer til at se ud. Hvis parkeringspladsen bliver fyldt op, kan det være svært at få øje på naturen, desuden er toiletbygning og vognskur fjernet fra visualiseringen.

Det kan godt være at bygningerne som sådan ikke er bevaringsværdige, men det er købstadsmiljøet. Derfor – nej til nedrivning.

Med venlig hilsen
Annette og Torben Hansen
Kløvervænget 14
Rudkøbing

Imod

Til Langeland kommunes politikere.

Jeg vil gerne begynde med ros.
Vores byråd har fastholdt at man på Langeland IKKE vil have varehuse udenfor Rudkøbing bymidte. Det er en klog vision.Tak for det.

Når det er sagt så er det næste vel at passe på bymidten som en rar by at færdes i. Vi har et torv ved det gamle rådhus og snart et lille anlæg ved kirken.Vi har Ørstedparken og dejlige områder ved havnen.

Brugsen har sit torv og der er en fin lille plads foran Fynske bank for ikke at tale om hele Vejlen.Helt unikt har byen et væld af gratis parkeringspladser.

Jeg mener at beboere og turister ser på helheden af en by.... Er den passet på, er her bænke og grønt, pæne butiksvinduer, bliver man behandlet ordentlig som handlende.

Brugses køb af Østergade 46 og 48 faktisk 4 huse er virkelig et problem..

Prøv at gå baglæns, se på hele forløbet af denne ulykkelige sag der begyndte med et stiforløb. Brugsen ville miste p-pladser, men fik dog plads til deres varebil m.m. Men de havde planer med huskøbet og nu kunne byen så få ny plads? ( Hvem skal bekoste det ?)

Vi har pladser. Vi skal værne om det særlige ved byen, nemlig den uafbrudte husrække.
Vi har ikke brug for en blæsende plads med evn bænke og legeredskaber i den tro at der så kommer flere folk i gaden.

Politikerens fornemmeste opgave er at gøre sit arbejde så godt at befolkningen og turister bliver de levende reklamesøjler for Langeland og det gør de ikke ved at fjerne men ved at vedligeholde og forskønne.

Med venlig hilsen Gerd Haugaard Nielsen, Fredensgade 8, 5943 Strynø

For og imod

Nedrivning eller ej.

Synspunkterne for og imod nedrivning af Østergade 46 og 48 ruller hårdt mod kysten i disse tider. Det er godt vi her på Langeland endelig har fundet et emne, som vi alle kan forholde os til. Rudkøbing by har desværre udviklet sig helt forkert. I alle byer findes centrumpladsen tæt på, hvor også bylivet udleves. Rudkøbings torveplads har førhen været en central plads i byen, flot placeret foran byens rådhus, hvor mange mennesker havde ærinde, nu hvor også apoteket er flyttet er det blevet en øde og trist plads beliggende i udkanten af byen.

Brugsens plan om at lave en plads på et centralt sted i byen er god. Den kunne give plads til den del af bylivet, som gir byen farve i kinderne, musik, tovedage, teater, udstillinger m.v.. Det koster et par huse, som alligevel ikke har den store bymæssige værdi. Det kostede også en gammel arresthus-bygning for at få indblik til den smukke kirkebygning som lå gemt af vejen bagved, et godt bytte.

Mit dilemma er bare det, hvis brugsen skal bruge pladsen til flere parkeringspladser, så er jeg imod nedrivning. Der er rigeligt med parkeringsmuligheder i Rudkøbing, ellers kan det gamle torv åbnes for parkering, juletræet kan sagtens være der også. Et andet dilemma, jeg har det ikke så godt med, at byens centrale torv så vil blive ejet af en privat virksomhed, det bør være kommunen som har en råderet over byens centrale pladser, således at sol og vind kan fordeles ligeligt blandt brugerne.

Svend Aage Sørensen

Imod

Vi er imod nedrivningen af Østergade 46 og 48

Det vil ødelægge bybilledet, og skabe et hul i husrækken.
Der vil komme en masse blæst nede fra Vejlen, der vil gøre det ubehageligt at færdes fra Telegramhallen og op til Legekæden, samt give blæst og kulde hen ad Ahlefeldtsgade.

Med venlig hilsen
Grete og Henrik Berg
Garverstrædet 36
5900 Rudkøbing

Imod

Som 69- årige rudkøbingdreng husker jeg folks reaktion, da man rev grønthandler Christensens (Østergade 50) forretning ned i 1972.
Nu er det så to forretninger mere (Østergade 46 og 48) man ønsker nedrevet.

Jeg beder hermed kommunalbestyrelsen om ikke at imødekomme SuperBrugsens ønske om nedrivning af ovennævnte forretninger.

Med venlig hilsen
Tommy Jensen
Spangevej 23
5900 Rudkøbing

Imod

Vi lever i en verden, hvor meget rives ned for at gøre plads til noget nyt. Til tider har det sin berettigelse. Men vi nyder alle at opleve de steder, hvor nogen har formået at passe på gamle bygninger og helheder, den sjæl og atmosfære, som de tilføjer et sted.

Gert Ludwigs Rosing, Stengadevej 13, 5953 Tranekær
Lene Spangtoft Marxen, Rue 19, 5900 Rudkøbing
Peter Spangtoft Marxen, Rue 19, 5900 Rudkøbing
Pia Just Andersen, Rifbjerg Udflytter 13, 5900 Rudkøbing

LÆS HELE HØRINGSSVARET HERUNDER:

Imod

Jeg siger NEJ til nedrivning af Østergade nr.46 og 48.

Med venlig hilsen
Lise Jørgensen/Hans-Henrik Wienberg
Bygaden 68, Tullebølle
5953 Tranekær

Imod

Jeg modsætter mig at de to ejendomme i Østergade nedrives!

Med venlig hilsen
Thomas Hyrup

Imod

Til Langeland Kommune/ infrastruktur
Jeg skriver på grund af heftig debat omkring nedrivning af østergade 46-48 5900 Rudkøbing.
Der har været underskriftindsamling som peger i den rigtige retning, selvfølgelig skal husene

BEVARES. Så vi håber ikke der sker nogle forkerte beslutninger.

Hilsen Bjarne Martensen Hansen
Longelsevej 32 5900 Rudkøbing

Imod

Også jeg, Helle Thordur Hansen, Ramsherred 85, vil på det skarpeste tage afstand fra, at et tilfældigt byråd giver tilladelse til at nedrive huse i en unik købstadshovedgade.

Med venlig hilsen Helle Thordur Hansen

Imod

Også jeg, Malene Trock Hempler, vil på det skarpeste tage afstand fra, at et tilfældigt byråd giver tilladelse til at nedrive huse i en unik købstadshovedgade.

Med venlig hilsen Malene Trock Hempler

Imod

Kære Langelands kommune.

Og de ansvarlige for Rudkøbings ve og vel.

Jeg sender jer dette brev, som I også kunne læse i Amts avisen. - Jeg synes det er skammeligt at rive et hus ned som er ok. Og jeg er også bevist om, at det lille hus til Højre er lige til at rive ned.
Det er så ikke ens betydende at man ikke burde bygge op igen!!!!!

Læs venligst mit brev igennem, og tænk tilbage på hvad i Lovede op til kommunevalget. - Vi skal være en ø for turister. - De kommer ikke for at se hulle, i en perlerække.

Til mit brev omkring Sønderborg, har man ødelagt en gade, som før trak turister til gaden, nu er der intet tilbage. ——— Dette er virkelig et et TÆNK jer om brev.. Og jeg synes faktisk det er synd for Brugsen, at I ikke melder rent ud.
Et rungende nej til nedrivning. - Prøv at gå rundt på P. pladser og se hvor mange tomme der er.

Med venlig hilsen
Viggo og
Karin Knudsen.
Hovedgaden 26
Humble

Imod

Undertegnede er IMOD en nedrivning af de to ejendomme. Dels fordi vi ønsker at bevare byens strøg i dets oprindelige gamle stil, i et sammenhængende forløb uden tommer huller i husrækkerne, men også pga den til tider stærke vestenvind der blæser fra Vejlen. I øvrigt mener vi, at byen i forvejen har rigeligt med parkeringspladser.

Mvh
Janne Riis Peitersen
Lars Riis Peitersen
Skovbakken 6
5900 Rudkøbing

Imod

Nedrivning af ejendommene vil ødelægge det unikke gamle købstadsmiljø, som Rudkøbing er kendt for og som tiltrækker mange turister og besøgende.
Nedrivningen vil bryde rækken af huse i gademiljøet og på den måde hakke det samlede købstadsmiljø i stykker.

Vi flyttede til Rudkøbingfor 16 år siden netop på grund af bymiljøet. At rive 2 gamle huse ned for at få et par ekstra parkeringpladser er uforståeligt at nogen kan få den ide’.

Mogens Hansen
Strandlystvej 3, 5900 Rudkøbing

Imod

Jeg er personlig imod nedrivning af ovennævnte bygning/ forretninger!

Det vil ødelægge en gammel historisk handelsgade som i sin ubrudte række af forretningsfacader bliver totalt smadret!
Det er nogle af de ting, som turister og ikke mindst lokale langelændere sætter stor pris på !

Den løsning som Super Brugsen har offentliggjordt, bliver en skamplet i en gammel købstad!

Det vil komme til at ligne vores forblæste og grimme torv, hvor ingen mennesker gider at opholde sig, som man gjorde før det blev totalt ødelagt! Det ligner noget som. Det man lavede i Ishøj og HøjeGladsaxe i 1975 - 85 og det er der vist mange der har fortrudt,,

Jørn Thor Callesen

Imod

Jeg ønsker ikke at de 2 bygninger på Østergade 46-48 skal rives ned.

1. Vi har et torv i byen
2. Byen skrumper, dvs at der bliver færre og færre butikker og til sidst har man kun SuperBrugsen, fakta og netto tilbage. Der skal være mange små spændende butikker i centrum og ikke købmænd.
3. På Sidselbagersgade er der 3 tomme butikker og de bliver sikkert også lavet om til lejligheder. Hvad bliver der så snart tilbage af butikker ?????
Jeg kan godt forstå at super Brugsen har brug for parkeringspladser, men det er der jo.

Vh Hüzan Yildirim

Imod

Vi er meget imod nedrivning af ejendommene Østergade 46 og 48, vi ødelægger et smukt gade forløb…
Det er lige præsis det der gør Rudkøbing unik.

Vi er mange som har renoveret vores ejendomme ifølge de love der gælder ( og heldigvis regler for det). For eksempel vingetegl og hvad der ellers gælder af regler i det offentlige byrum.

Reglerne bør være ens for alle og kan ikke gradbøjes, uanset hvem der spørger.

Altså stop nedrivningsplaner.

Med venlig hilsen
Bjørn og Lene Haaning
Bogøvej 28
5900 Rudkøbing

Imod

Kære byråd
Riv ikke husene Østergade 46 og 48 ned.
Som turister har min kone og jeg altid nydt vores ture til Langeland og jeres kønne by, der med sin hovedgade udstråler en helt unik stemning med sine gamle og velbevarede huse.
Rudkøbing hovedgade udstråler alt det gode. Et rart miljø, en by der har alt hvad man behøver og det med sin helt egen stil.
Det vil være en dødssynd at rive huse ned, at lave (et større) hul i husrækken og det bare for at få flere p-pladser.
Alle de gange vi har besøgt byen, har vi aldrig haft parkerings problemer.
Jeg vil også frygte for de forretninger, der ligger længere ude af Østergade – frygte for deres overlevelse.
Jeg ser gerne ostehandleren, garnforretningen,pigekammeret mm overleve.
Såfremt Super Brugsen fjerner husene Østergade 46 og 48, vil den ende af byen ligesom blive kappet af med butiksdød til følge.
Ok, Byens borgere ved forretningerne er der, men turister på ture op gennem byen vil vende ved Brugsen og tage det andet fortov retur til havnen.
Det er ikke den udvikling (afvikling) vi ønsker os som tilflyttere.
Nu er vi endnu ikke en del af befolkningen i Rudkøbing. Vi er ”kun” turister.
Vi er kommet rigtig meget i Rudkøbing (og på resten af Langeland) gennem årene. Vi bare elsker øen og byen, ja så meget at vi har købt hus i Rudkøbing, som vi skal overtage til april næste år.
Og vi ønsker at komme til en hel by, ikke til en i afvikling.

Venlig hilsen Jan Andersen, Allesøvej 103, 5270 Odense N.

Imod

Vi gør hermed indsigelse imod Superbrugsens forslag om nedrivning af Østergade 46 og 48 i Rudkøbing.

Hanne Falcke og Nikolaj Nilou
Den Gamle Borgmestergård
Strandgade 15900 RudkøbingLÆS HELE HØRINGSSVARET HERUNDER

Imod

Forhusene i Østergade 46 og 48 må ikke fjernes og skal bevares af følgende grunde:

Nedrivningen af såvel Østergade 46 som Østergade 48 strider imod bestemmelserne i lokalplan 77, som er en bevarende byplan for Rudkøbing Bymidte. I Langeland Atlas er det milø, Østergade 46 indgår i, betegnet som del af butiksrække – et karakteristikum, der i tilfælde af nedrivning forsvinder.

Nedrivningen af Østergade 48 er i modstrid med intentionerne i Langelands-atlassets SAVE-registrering, hvor Østergade 48 er anført med en bevaringsværdi tre (3). Bygningens miljø er karakteriseret som beliggende ved vejkryds.

Ved en eventuel fjernelse af Østergade 46 og Østergade 48 vil det intime og lukkede gaderum forsvinde til fordel for en udsigt ud over P-pladser og åbent land.

Rudkøbing bymidte er unik på grund af sin placering med en hovedgade, hvis bagside støder op til det åbne landskab med Vejlen og Fredskoven. – en beliggenhed som ikke findes andre steder i Danmark. Ved at nedrive Østergade 46 og Østergade 48 vil bybilledet af en gammel købstadsgade forsvinde, og den del af byen vil fremtræde som en lille forkølet stationsby.

Et af argumenterne for fjernelsen af de to bygninger har været at skaffe ekstra parkeringspladser; det er der ikke brug for i Rudkøbing. Selv under årets Langelandsfestival 2017 var der ledige parkeringspladser på en store halvrunde plads på Engdraget.

Et andet argument har været at skabe en plads til forskellige mindre aktiviteter; men der er i forvejen adskillige steder i byen til den slags – Torvet, hjørnet af Bystrædet og Østergade, Grønnegården, den nuværende plads foran Super Brugsen mm.
Ved at fjerne bygningerne Østergade 46 og 48 vil man få et vindomsust område i byen, hvor man kun har lyst til at opholde sig ved vindstille.

Det væsentligste argument for en bevaring af bygningerne Østergade 46 og 48 er, at Østergades/hovedgadens byRUM vil blive opløst til fordel for ingen ting !

Med venlig hilsen
Helle Ravn
Gyden 2
5900 Rudkøbing

Imod

Hermed indsigelse mod evt. nedrivning af bevaringsværdig bygning Østergade 48 og bygning Østergade 46. Indsigelsen har følgende begrundelser:

Peter Dragsbo
Gyden 2/ 5900 Rudkøbing


LÆS HELE HØRINGSSVARET HERUNDER:

Imod

Vi synes ikke Super Brugsen skal have lov til at rive Østergade 46 og 48 ned det vil give et helt unaturligt hul i Østergade, var det ikke en ide at begynde at se på hvordan vi bevare vores gamle købstad, i stedet for at give mere plads til supermarkeds kæder i den indre by, det bliver vores by ikke kønnere af, havde man vist den udvikling i den indre by så skulle de skotøjsæsker været lavet uden for byen, det vores turister kommer for er jo netop for at se den gamle købstads bymiljø, og strøjet Østergade, da ikke for at se supermarked dem har de jo også der hvor de kommer fra.

Venlig hilsen Helle og Bent Larsen Mosevænget 15. 5900 Rudkøbing.

Imod

Som bemærkning til debatten vedrørende tilladelse til nedrivning af husene Østergade 46-48 vil jeg gerne anføre følgende:

Det er så let at rive ned, men så svært at genskabe et unikt gaderum. Rudkøbing har bevaret meget af sit gamle købstadspræg og det sætter langelændere og turister pris på, fordi det efterhånden er sjældent at finde i byerne rundt om i Danmark.

I Rudkøbing har man forsøgt at bevare en levende bymidte, lad den nu ikke ødelægge af et endnu stort hul ned mod vejlen. Vejlen er et unikt naturområde, som der er rig mulighed til at komme tæt på. Hvad angår parkeringspladser er Rudkøbing så godt forsynet, at 9 pladser mere, næppe gør den store forskel.

Det er i hvert tilfælde en høj pris miljømæssigt at betale. Lad Brugsen lave parkeringspladser på taget eller grav dem ned.

Venlig hilsen
Dorrit Angel
Søndrevej 11.
5943 Strynø

Imod

Kære Kommune
Jeg vil som borger på Langeland, - bosiddende udenfor Rudkøbing, gerne give udtryk for min modstand mod nedrivning af ovennævnte ejendomme.
Ikke fordi ejendommene udtrykker noget specielt, - der er mange tilsvarende ejendomme på Langeland, men fordi de er en del af et ejendomsforløb i en vigtig gade i Rudkøbing.

Vi har i dag et langt gadeforløb som får begge ender til at hænge sammen. Etableres et stort hul med biltrafik omkring Brugsen, vil den sidste del af gaden blive hægtet af som et kedeligt vedhæng.
Og så kan man jo også frygte, at der åbnes op for nedrivning af andre huse i Østergade fordi nogen får en god ide.
Med venlig hilsen
Geert Christensen
Vindebyvej 28
5900 Rudkøbing

Imod

Vedr. debatten om de to huse i Østergade, som Super Brugsen ønsker nedrevet.

Efter vores mening er det direkte forkert at rive bygninger ned på et forretningsstrøg. Vores hovedgade med butikker skal ikke bestå af store afstande mellem bygningerne.
De to huse må kunne bruges på en måde, der vedligeholder vores butiksstrøg som en samlet enhed. Derfor er vi imod nedrivningen af de to huse. Bliver der først givet dispensation i denne sag, hvilke huse skal så rives ned, næste gang der søges? Det er vel ikke den udvikling, vi ønsker på vores ø og i vores by.

Med venlig hilsen

Pia og Jan Christensen
Kastanievej 16
5900 Rudkøbing.

Imod

Langeland kommune har sendt ansøgning om nedrivning af ejendommene Østergade 46 og 48 i høring.

I den anledning skal jeg tilkendegive, at jeg er imod nedrivning af de 2 ejendomme.

Min begrundelse er - i punktform:

en nedrivning vil bryde den sammenhæng, der er i forløbet af facader i Østergade, og som er karakteristisk for en købstad

en nedrivning vil efterlade et hul "ud af byen" og efterlade en plads, som kun kan anvendes et fåtal af dage på grund af blæst og træk

den opståede plads er for mig at se ikke attraktiv, dels på grund af den omtalte blæst og træk dels på grund af udsigten til parkerede biler ud mod engarealet

den ønskede parkeringsplads kunne etableres som en udvidelse af den nuværende parkeringsplads.

I øvrigt henleder jeg opmærksomheden på Lokalplan nr. 77 for Langeland Kommune. Lokalplanen giver i et helhedsbillede en god beskrivelse af en ønsket udvikling i Rudkøbing.

Med venlig hilsen
Knud Erik Thinggaard
Løkkeby

Imod

Hej.

De 2 huse i Rudkøbing skal bare blive stående, hvor de står i dag.
De skal ikke rives ned til fordel for P-pladser.

Hilsen Per Strandhauge

Imod

Også jeg, Lulu Okholm, Ramsherred 87, vil på det skarpeste tage afstand fra, at et tilfældigt byråd giver tilladelse til at nedrive huse i en unik købstadshovedgade.

Med venlig hilsen Lulu Okholm

Imod

Ang. nedrivning af Østergade 46 og 48
Super Brugsen har ansøgt om tilladelse til nedrivning af Østergade 46+48. Det synes vi er en rigtig dårlig ide, da man derved ødelægger gadens forløb i en gammel købstad.

Når man vælger at tage en tur til Langeland og også se på vores by, er det for at opleve en gammel købstad som udviklingen ikke har været så hård ved.( der er ikke revet så mange af de gamle huse ned)

Der er jo en grund til at der er lavet en bevaringsplan for Rudkøbing, netop for at bevare vores by, så den ikke ødelægges.

Nedrivning af de to huse vil lave et stort hul i husrækken,som ikke vil pynte på byen. Udsigten til en stor parkeringsplads er heller ikke attraktiv.
Byen tager man til for at opleve en gammel by og se på byens forretninger. Der er nok af eksempler på hvordan byer er ødelagt rundt omkring i landet, så skån vores by for den slags fejltagelser.
Venlig hilsen
Lizzi og Leif Larsen
Sidsel Bagersgade 10
5900 Rudkøbing
Sendt fra min iPad

Imod

Hej, jeg vil hermed give til kende, at jeg IKKE ønsker de to huse nedlagt/revet ned. Det unikke ved Rudkøbing er netop den ubrudte række af mindre og større huse, hele vejen fra Østerport til havnen.
Jeg undrer mig for resten over denne høring, var underskriftsindsamlingen ikke officielt nok?
Der er P-pladser nok i byen. Hvis folk skal gå nogle skridt, så ser de også vores dejlige lille by og ikke kun P-pladsen og supermarkedet. Jeg er aldrig kørt forgæves efter en P-plads.

Med venlig hilsen
Karuna Bille
Skovbakken 10
5900 Rudkøbing

Imod

Ønsker bevaring af Østergade 46 og 48

Venlig hilsen
Gitte Hammershøj
Rudkøbing

Imod

Til kommunen.
Efter at have set udkastet i aviserne angående det nye torv ved adressen Østergade 46 og 48, må jeg protestere mod nedrivning af de to huse.
For det første bliver der en alt for stor åbning ud til Vejlen, og for det andet er den visualisering, som er vist i avisen, et noget idéforladt projekt.
Jeg kan kun være meget imod at fjerne husene.

Venlig hilsen
Sidsel Johansson
Nørrebro 91
5900 Rudkøbing

Imod

En nedrivning vil være med til at ødelægge den sjæl og intimitet som findes i Rudkøbing i dag. Det købstadsmiljø som findes I dag, er en af de ting som var medvirkende til at vi I 2016 valgte at flytte til Langeland.

Vi har haft en del bed & breakfast gæster og ved fra dem, at det købstadsmiljø der er i dag, har været en del af deres positive indtryk af øen, det positive indtryk som de vil fortælle videre.Envidere vil det hul der bliver ved en nedrivning åbne op for vinden fra engdraget, som meget af året og især på denne tid af året er meget kold, det vil få folk til at søge til større byer hvor der findes indkøbscentre hvor man kan gå inde.

Ved disse butikscentre kan der iøvrigt være langt at gå på en stor parkeringsplads og ind I centeret, det klarer folk fint, så de klarer nok at gå lidt for at komme i brugsen også. Hvis nedrivning tillades, vil det åbne op for endnu mere forfald af gaden, lukning af butikker, så vi tvinges til at handle udenfor øen.

Brugsen overlever nok uden de ekstra parkeringspladser, deres ønske om nedrivning er en egoistisk tankegang som vil være med til at koste andre butikker I byen livet, og koste byen en del af dens sjæl.Det vil være en stor fejl at få endnu mere parkering ned I den ende af byen/ Østergade.

Det vil være med til at affolke den nordlige del af Østergade, torvet mm. hvilket vil medføre at endnu flere at butikkerne her vil lide butiksdøden. Hvis vi skal prøve at bevare og udvide handelen I Rudkøbing er det en nødvendighed med et så stort udvalg som muligt at forskellige butikker, det gøres kun ved "tvinge" folk op i byen.Se blot byer som f.eks Tønder, Ribe som bevarer købstadsmiljøet, de kan trække folk til selv i den kolde tid op til jul.

Lad os nu bevare hvad vi har, ingen kommer hertil for sidde på et lille forblæst torv og se på en parkeringsplads, det kan man finde i alle byer, hvorimod de hyggelige huse der give det købstadsmiljø ikke er noget man kan skabe i enhver by.

Mvh.John ToftHaveskovvej 42, Fodslette, 5932 Humble

Imod

Hermed min indsigelse mod nedrivning af Østergade 46 og 48.

Bygningerne bør selvfølgelig ikke nedrives da det vil skabe et yderligere hul i husrækken.
Det er ikke parkeringspladser som mangler i området, de anlagte parkeringspladser på Engdraget er ikke engang fuldt optaget under Langelandsfestivalen.
Problemet er ikke manglende parkeringspladser, men folks dovenskab!
At Brugsen har købt de omtalte ejendomme med en forventning om at de automatisk ville få nedrivningstilladelse, vidner vel bare om at Brugsen mener at det er den der bestemmer kommunens politik, og ikke de folkevalgte politikere.
Hvis nedrivningstilladelsen gives, bekræfter det igen Brugsen i at de bestemmer politiken i kommunen. Vil I som politikere kunne se vælgerne i øjnene hvis en sådan tilladelse gives?
Endvidere mangler vi borgere at høre hvem der skal bekoste parkeringspladser og legeplads. Jeg har svært ved at forestille mig at Brugsen har tænkt sig at betale for disse ting! Hvis kommunen skal betale, er det da helt forrykt, da man så støtter en enkelt erhvervsdrivende. Kan alle forretningsdrivende så ikke også forvente at de skal støttes?
Brugsen kan evt. i stedet for ansøge Real Dania fonden om tilskud til at renovere omtalte bygninger.
De kan efter en renovering bruges af Brugsen som udstillingslokale til Coop`s møbelprogram. Dette vil sandsynligvis skabe et mersalg for Brugsen.
Jeg håber virkelig ikke at tilladelsen gives. Der er ingen grund til at gentage fortidens fejl med nedrivninger.

Mvh.
Torben Kongerslev Jansen
Humblevej 112
5900 Rudkøbing

Imod

NEJ til nedrivning af Østergade 46 og 48.

Venlig hilsen
Kirsten Jungsgaard

Imod

Jeg skal hermed opfordre Langeland kommune til at afslå SuperBrugsens anmodning om tilladelse til at nedrive tidligere SID bygning og Butik Knag.

De 2 truede bygninger er beliggende indenfor Rudkøbing Købstads oprindelige afgrænsning: Havnen, Bymøllen, Østerport og Nørreport.
Indenfor denne afgrænsning finder vi ingen steder, hvor 2 pænt brede veje mødes i et kryds.
Det er noget vi først ser ude i markjorderne.

Indenfor byen finder vi talrige T-kryds, som har den markante egenskab, at gadebilledet er intakt, og blæsten dæmpes på sin vej fra havnen og op igennem byen.

Der har fra tilhængere til en nedrivning været talt meget om en nedrivning vil kunne bane vej for et nyt torv ved SuperBrugsen.
Men man skaber ikke et torv omkring et stort kryds.
Se hvor elegant byens rigtig gamle torv er anlagt med 4 veje, som på flotteste vis rammer i forskellige hjørner af torvet, uden at spolere pladsdannelsen, med flotte facader hele vejen rundt.

Tilladelse til nedrivning af SID bygningen og Butik Knag uden samtidig påbud om genopførelse af erstatningsbyggeri på samme sted og i samme bygningsstil, jvf den bevarende lokalplan, vil være en byplanmæssig katastrofe.

Med venlig hilsen
Lars Faartoft

Massevis af høringssvar: Her er dem, der er imod nedrivning af Østergadehuse

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce