Lokaldebat: Langeland får en plan - en kommuneplan
Af: HC Rasmussen, formand for Radikale Venstre på Langeland, Ennebøllevej 7, Snøde

Læserbrev: Kommunalbestyrelsen lægger med kommuneplanen de overordnede rammer for, hvordan kommunen skal udvikle sig i de næste 12 år. Det vil sige den overordnede strategi for, hvordan kommunen skal udvikles. Det er her, der står, hvordan der skal satses på blandt andet bosætning, erhvervsudvikling og natur. Den skal nu igen revideres og tilpasses de forandringer, den nye kommunalbestyrelse ønsker for fremtiden.

Vi har naturligvis indbudt hele kommunalbestyrelsen, og de politikere, der kommer, vil sikkert også gerne besvare spørgsmål.

HC Rasmussen

"Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Langeland Kommune" er lige nu og frem til den 16. marts i offentlig høring, for at vi som borgere har mulighed for at blive hørt. Det er nu, vi kan byde ind:

Er bosætningsstrategien rigtig?

Hvad med erhvervsudviklingen, naturen og alt det andet?

Hvor står det på alle de sider, som kommunen har lagt op på hjemmesiden?

Det virker uoverskueligt, derfor inviterer Alternativet og Radikale Venstre på Langeland til borgermøde tirsdag den 13. marts kl. 19,00 i Frivillighedshuset.

Fra kommunen deltager centerchef for vækst og bæredygtighed Rikke Fink samt udviklings- og plankoordinator Finn Granhøj. Borgmester Tonni Hansen har også givet tilsagn om at komme. Vi har naturligvis indbudt hele kommunalbestyrelsen, og de politikere, der kommer, vil sikkert også gerne besvare spørgsmål. Så kom og hør om planen og find ud af, om du har bemærkninger til den.