Langelands Biavlerforening samarbejder med Københavns Universitet om et flerårigt forskningsprojekt om insekters og biers levevilkår

Langeland: Historien om bierne og blomsterne skal nu underbygges videnskabeligt.

Langelands Biavlerforening har aftalt et større forskningsprojekt med forskere fra Københavns Universitet.

Projektet skal finde ud af, hvordan man skaber gode levevilkår for honningbier og andre bestøvende insekter.

- Med det moderne landbrug er der stort set ikke blomstring efter rapsen. Så bierne kan sulte, hvis vi ikke passer på, fortæller formand for biavlerne Anders Andersen.

For tre-fire år tilbage fik Anders Andersen og biavlerne på Langeland ideen til projektet, for selv om mange biavler forsøger sig med forskellige insektvenlige frøblandinger, har ingen - indtil nu - undersøgt effekten af dem videnskabeligt.

- Vi vil gerne være med til at skabe et miljø, hvor insekter kan leve til gavn for både planter og dyr. Og vi står midt i en brydningstid med randzoner og landplaner. Dyrkningen af jorden vil blive anderledes, siger han.

Og derfor håber Anders Andersen at man kan bruge forskningen til at fremme levevilkår for bier og andre bestøvende insekter.

Samarbejde med skoler

- Det handler om økosystemet. Hvis de bestøvende insekter får det bedre, giver det plads til rovinsekter. Det giver plads til flere små fugle, som igen giver flere rovfugle, forklarer han.

Forskningsprojektet indebærer tilsåning af 10 hektar agerjord, og her har biavlerne fået stor opbakning lokalt. Både Tranekær Gods, DLF Trifolium, private lodsejere og Langeland Kommune har stillet jord til rådighed.

Ja, det ligefrem summede af interesse, da kommunalbestyrelsen besluttede at stille jord til rådighed ved Longelse Sønderskov og ved Ørstedskolen, fordi biavlerforeningen gerne vil lære eleverne om blomsterne og bierne på en ny måde.

- Men hvad med Nordskolen og Humble Skole, skal de ikke også have mulighed for at være med, spurgte Lisa Pihl Jensen (S).

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.

  • Limkilde_Anja_(2015)_015

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' Langelands redaktion, hvor jeg skriver om foreningsliv, kultur, skoler, mennesker og politiske beslutninger. Jeg er interesseret i det meste. Højere og mere smidig end de fleste. Jeg dyrker yoga og spiser ikke kød. Jeg bor sammen med min kæreste mellem skov, strand, stjerner og pastelfarvede solnedgange.