Samfundsdebattør Kaare Dybvad kommer med pointer i bogen Udkantsmyten og er med i Debatteriet i panel med langelandske ildsjæle

Langeland: "Hvis vi kun dyrker de gode eksempler og bruger dem som motor i politikken, så siger vi reelt også til de mest udfordrede områder, at de selv er ude om deres elendighed. Og vi frikender samtidig den centralisering, der er skyllet ind over landet det seneste årti".

Citat fra samfundsdebattør og folketingspolitiker Kaa­re Dybvad (S), der i sin bog "Udkantsmyten" udfordrer skæbnen og forsøger at sætte ord på, hvordan centraliseringen ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft i et lille land som Danmark.

- Jeg synes, at det er en vigtig debat, og vi er nødt til at forstå det problem, at vi har områder i Danmark, der af en række årsager ikke klarer sig så godt, siger Kaare Dybvad.

Det vil han gerne uddybe, og derfor har han sagt ja tak til at deltage i Fyns Amts Avis' Debatteriet på Langeland Bibliotek tirsdag den 15. marts.

I skal selv skabe udvikling

Kaare Dybvad erkender, at han har ikke det store kendskab til Langeland, men han konstaterer, at øen har sin beliggenhed imod sig, fordi vi ligger yderst på ruten.

- I skal selv skabe udvikling. Det kendetegner provinsen, at en masse af de ting, der foregår, ikke sker på markedsvilkår. Han bemærker, at der er grøde i det langelandske civilsamfund, og han nikker anerkendende til, at der via lokalt initiativ netop er stiftet en støtteforening for AndelsTanken Langeland.

- Det har perspektiver i sig, ja, hvis det kommer op i en volumen, så det har mulig heder for at skabe arbejdspladser, siger Kaare Dybvad.

Som et apropos til Andels-Tanken Langeland er han enig i, at et fokuspunkt kunne være at satse på fødevareproduktion.

Men også på bosætningspolitik, hvor Langelandsfestival er et udstillingsvindue, hvor naturen som en af de fire-fem smukkeste i Danmark er en god ambassadør. Projekt svømmehal kunne være en investering i både turisme og bruges aktivt i markeds­føringen af Langeland som et godt sted at bo.

- Det er vigtigt at tænke stort, at I har lokale ideer, som I tror på og er klar til at satse på og investere penge i, påpeger Kaare Dybvad.

Dermed er han på linje med fremtidsforsker Kirsten Poulsen, direktør i gazellevirksomheden Firstmove, der godt nok, som hun siger, "ikke er ekspert i udkant", men dog har en mening:

- Det er sjældent nok at sætte ind ét eller få steder. Men ofte er det godt at starte med at udvikle erhvervslivet. Mulighederne er mange, de skal bare indgå i en samlet klar plan og strategi, påpeger Kirsten Poulsen.

Hun foreslår "fordelagtige vilkår og unikke samarbejdsmodeller" og efterlyser "nogle ambitiøse, visonære og arbejdsomme politikere".

  • Af:

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.

Mere om emnet

Se alle
1
Havne betaler svømme-hallen

Havne betaler svømme-hallen

Lokalafdeling i gigtforeningen

Svømmehallens anlægsbudget skrider