Fyret kommunal-direktør Jørgen Christiansen får månedsløn på 84.000 kr. og pensionsindbetaling til oktober 2018

Langeland: De langelandske skatteborgere skal i to et halvt år - til udgangen af oktober 2018 - betale månedsløn på 83.830 kroner plus indbetaling til tjenestemandspension til fyret kommunaldirektør Jørgen Christiansen.

Baggrunden for fyringen er dog lukket land for offentligheden - altså de skatteborgere, der skal betale regningen uden at få noget til gengæld.

Sagen kort

Mandag 4. januar: Borgmester Bjarne Nielsen (V) lufter i Økonomiudvalget, at han har til hensigt at indlede en afskedigelsessag mod kommunaldirektør Jørgen Christiansen.

Søndag 24. januar: Bjarne Nielsen kontakter kommunens pensionerede stabschef Kurt Habekost, om han vil gå ind og hjælpe som juridisk rådgiver.

Mandag 25. januar: Bjarne Nielsen oplyser Jørgen Christiansen om afskedigelsessagen.

Mandag 1. februar: Flertal i Økonomiudvalget fritager Jørgen Christiansen fra tjeneste og indleder afskedigelsessag.

- Begrundelsen er, at et flertal i Økonomiudvalget har mistet tilliden til Jørgen Christiansen, er det eneste, som borgmester og i øvrigt fungerende kommunaldirektør Bjarne Nielsen (V) vil afsløre.

I et hemmeligstemplet notat af 29. januar begrunder han sin indstilling om at afskedige kommunaldirektøren, men offentligheden bliver nægtet aktindsigt.

Ingen politikere vil afsløre baggrunden, fordi der er tale om en personalesag.

- Jeg har ingen kommentarer til en indgået aftale mellem Djøf og KL, siger Tommy Bredal Storgaard (EL).

Avisen erfarede dog i begyndelsen af året, at der var samarbejdsvanskeligheder på borgmestergangen om den retning, kommunen skulle udvikle sig, for eksempel på asylområdet.

"Vi har været uenige om politikken generelt mellem mig og kommunaldirektøren og mellem kommunaldirektøren og flertallet i Økonomiudvalget. Vi har haft hver sin vinkel", bekræftede borgmester Bjarne Nielsen således torsdag 4. februar, hvor han ikke ville kommentere, om beslutningen om en ny asyldirektør kunne være dråben, fordi det faktisk var kommunaldirektørens område.

"Det ønsker jeg ikke at kommentere".

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu bekræftet fyringen af Jørgen Christiansen.

Kun Socialdemokraterne var imod. Lisa Pihl Jensen stemte nej, mens partifælle Rene Larsen hverken stemte for eller imod, fordi Jørgen Christiansen havde godkendt vilkårsaftalen.

- Så det ville ikke give mening at stemme imod.

Det bliver en dyr affære for skatteborgerne, at kommunaldirektøren er sat udenfor døren, men fortsat hæver hyre på samlet godt 2,6 millioner kroner i to et halvt år.

- Med hensyn til løn kan jeg sige, at det først får økonomiske konsekvenser, når vi ansætter en ny kommunaldirektør, som vi endnu ikke har truffet beslutning om. Pensionsforpligtelsen havde vi haft under alle omstændigheder, så det er ingen ekstraomkostning, siger Bjarne Nielsen.

- I 2016 er det alene lønnen på 220.000 kroner til juridisk rådgiver Kurt Habekost, som er en ekstra udgift, og jeg kan oplyse, at han sikkert var blevet hyret, selv om kommunaldirektøren stadig var ansat.

Ansættelsen af asyldirektør Sisi Eibye 1. april anser borgmesteren ikke som en ekstra økonomisk udgift, fordi Udlændingestyrelsen betaler.

- En voldsom udvikling på asylområdet medfører automatisk flere indtægter. Vi får et ekstraordinært beløb fra Udlændingestyrelsen i 2016 til udvikling af asylområdet, forklarer Bjarne Nielsen.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.

Mere om emnet

Se alle
En ny asyldirektør kan være dråben

En ny asyldirektør kan være dråben

Sagen kort

Borgmester: Ud med kommunaldirektøren