Langeland: Mandag den 15. januar er der deadline for at få adgangskort til at stemme, når der skal vælges forbrugerrepræsentant samt to suppleanter til Langeland Forsyning. Valget finder sted på en ekstraordinær generalforsamling mandag den 29. januar kl. 17.00, men ønsker du at stemme, skal du senest mandag den 15. januar henvende dig til Langeland Forsyning for at få adgangskort til generelforsamlingen eller få fremsendt en stemmeseddel, hvis du vil brevstemme (deadline den 26. januar). Ønsker du at lade en anden stemme for dig, skal du - igen senest den 15. januar - downloade en fuldmagt fra Langeland Forsynings hjemmeside. Læs mere på Langeland Forsynings hjemmeside, www.langeland-forsyning.dk, hvor du også finder oplysninger om kandidaterne. /NYBOF

  • fyens.dk