Erhvervsklimaet er rigtig godt på Langeland... Erhvervsklimaet er ret skidt i Langeland Kommune. Begge vinkler ville der være dækning for at have som overskrift. Det kommer nemlig an på, om man spørger Dansk Industri eller Dansk Byggeri, der nogenlunde samtidigt har fremlagt deres store erhvervsklimaundersøgelser.

Langeland: Hvad skal man tro på?

Ifølge en undersøgelse foretaget af Dansk Byggeri fra juni 2017, så ligger Langeland Kommune tæt på bunden (plads 84 ud af 98), når det kommer til erhvervsvenlighed og erhvervsklima.

I den anden ende har vi undersøgelsen af erhvervsklimaet foretaget af Dansk Industri (DI) i denne uge, hvor Langeland blev årets højdespringer ved at gå fra plads 62 sidste år til plads nummer 17 i år.

En undersøgelse viser.... noget vidt forskelligt

Tilgangen til de to erhvervsklimaundersøgelser for henholdsvis Dansk Byggeri og Dansk Industri (DI) er forskellig.Fremgangsmåden for Dansk Byggeri har været at spørge 152 virksomhedsledere på landsplan om, hvad de lægger mest vægt på i forhold til erhvervsvenlighed i kommunerne.

Ud fra deres svar foretager Dansk Byggeri så en ren kvantitativ analyse ud fra en række rent målbare ting såsom kommunens åbningstid, sagsbehandlingstider, gebyrstørrelser m.m. og sammenligner kommunerne imellem.

DI har valgt en helt anden tilgang. En tredjedel af undersøgelsen baserer sig på statistisk målbare elementer, men der hvor den adskiller sig markant fra Dansk Byggeris model er, at der i stedet er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt cirka 20.000 virksomheder (52 på Langeland). Heraf har 7599 virksomheder svaret på landsplan (17 på Langeland.)

En lang række af disse spørgsmål handler om den "oplevede" følelse af kommunens erhvervsvenlighed, og er derfor i sagens natur mere subjektiv.

Undersøgelserne adskiller sig også fra hinanden ved, at selve kilderne bag undersøgelsen er forskellige, samt at der er forskellige målbare parametre, da Dansk Byggeri har spurgt virksomheder inden for deres brancheorganisation vice versa DI's brancheorganisation.

Interesserede kan læse de nærmere detaljer i undersøgelserne ved at klikke sig ind under disse artikler på Fyens.dk/langeland.

 

På Facebook er den positive historie da også delt vidt og bredt. Men hvad er sandheden? Forstået på den måde, at to forskellige undersøgelser kan vise, at Langeland ligger henholdsvis blandt de øverste 20 procent og de nederste 20 procent, når de sammenligner kommunerne imellem.

Talsmænd fra de to brancheorganisationer DI og Dansk Byggeri forsvarer begge deres undersøgelser.

Fra Dansk Byggeris side handler forsvaret om, at der udelukkende er tale om kvalitativt målbare elementer.

- I vores undersøgelse vil det slå ud "med det samme," hvis der træffes en mere erhvervsvenlig beslutning på rådhuset. For eksempel hvis et sagsgebyr bliver sat ned osv. I DI's undersøgelse burde der, i sagens natur, være en større form for stabilitet, da undersøgelsen også peger på de oplevede ting, siger Torben Liborius og uddyber.

- Træffer man en beslutning på rådhuset, vil det tage længere tid, før det siver ud til virksomhederne. Måske er der flere af virksomhederne, som ikke indenfor det seneste år har haft en oplevelse med en byggesag. Det er måske tre-fire-fem år siden. Og så vil deres svar basere sig på en oplevelse for flere år siden, siger Torben Liborius, der ikke decideret kritiserer DI's undersøgelse, men blot understreger og pointerer, at der er tale om forskelle.

- Siden der er tale om et så højt spring i DI's undersøgelse, så må kommunen have gjort noget bemærkelsesværdigt indenfor det seneste år. Men man kan også lidt sammenligne det her med Tour de France. Her bliver de enkelte cykelrytteres positioner jo ikke kun afgjort ud fra, hvad de selv præsterer, men også hvordan alle andre præsterer. Jeg har ikke svaret på hvorfor, siger Torben Liborius, der selv undrer sig lidt over, at der er så stor forskel på DI's og Dansk Byggeris undersøgelser.

DI: - Vores undersøgelse er bedst

Chefkonsulent ved DI, Helen Jensen, forstår også godt den undren, der kan være over, at der kan være så stor forskel på to undersøgelser, der for flere elementers vedkommende handler om samme emne.

- Men på den anden side, så er undersøgelserne foretaget på to vidt forskellige måder, siger Helen Jensen og påpeger DI's metode med at spørge virksomhedsledere i de enkelte kommuner om tilfredsheden.

- Dansk Byggeri går selvsagt meget op i nogle ting, vi ikke går op i. For eksempel om genbrugspladsernes åbningstider, som er mere relevante inden for byggebranchen, forklarer Helen Jensen.

- Vi synes også selv, at det er irriterende, at vores undersøgelser tilnærmelsesvis hedder det samme, siger hun og mener ikke, at de er sammenlignelige.

- Vi mener selv, at vores undersøgelse er bedst, da den siger en del om, hvad de enkelte virksomheder mener om erhvervsklimaforholdet. Vores undersøgelse er den største af sin art i Danmark overhovedet, siger Helen Jensen, der tager forbehold for, at 17 svar fra Langeland trods alt er relativt lavt.

  • Dornwirth_Alexander

    Af:

    Oprindeligt sjællænder, uddannet på journalistuddannelsen i Odense og har nu arbejdet på Langeland i over seks år. Inden da brugte jeg halvandet år på TV 2/Bornholm i praktik. Så ø-livet må tilsyneladende tiltale mig.

Mere om emnet

Se alle
Kommunedirektør: - Vi mener stadig godt, vi kan sige, det går godt

Kommunedirektør: - Vi mener stadig godt, vi kan sige, det går godt

Statistikforfatter: - Det er mere voxpop end videnskab

Statistikforfatter: - Det er mere voxpop end videnskab