På fredag inviteres alle til afsløring af en stor træskulptur, der forestiller kong Humble. Sagnkongen - i træ - skal stå på hjørnet af Hovedgaden og Helsnedvej i Humble (ved plejecentret). Afsløringen finder sted klokken 15. Formand for Humble-egnens Kultur- og Borgerforening, Verner Hansen, byder velkommen. Der bydes på kaffe, klejner og kong Humle-øl.

  • Af:

    Journalist på Fyns Amts Avis på Langeland og Ærø. jeg er født og opvokset i Svendborg og har som tidligere dekoratør og fængselsbetjent boet rundt om i landet gennem de sidste 20 år. Jeg er uddannet journalist fra Center for Journalistik, SDU, i 2014. Og jeg skriver bredt om lokale forhold på de to øer.