Borgmester Bjarne Nielsen afviser her og nu at ansætte flere, selv om konsulentfirma anbefaler minimum to årsværk

Langeland: - Det er politikerne, der bestemmer.

Borgmester Bjarne Nielsen (V), der som fungerende kommunaldirektør også er formand for Hovedudvalget, er helt klar i spyttet, når han skal kommentere medarbejdersidens ønske om at blive hørt om fremtidens beskæftigelsesindsats.

Som der står i referatet fra det ekstraordinære møde i Hovedudvalget, hvor konsulentfirmaet M.Ploys 360 graders analyse af Jobcenter og Kompetencecenter blev drøftet:

"Medarbejdersiden opfordrer til, at høringssvarene inddrages i processen".

M.Ploy påpeger tre fokusområder, hvor beskæftigelsesindsatsen er særligt udfordret:

- Styrket sygedagpengeindsats.

- Målrettet beskæftigelses- og aktiveringindsats i tæt samarbejde med lokale virksomheder.

- Styrket jobindsats for integrationsflygtninge på kontanthjælp.

Styrk virksomhedsteam

Overskriften er, at det lokale arbejdsmarked skal inddrages, og M.Ploy foreslår, "at bemandingen af virksomhedsteamet i jobcentret øges med minimum to årsværk" - altså to medarbejdere.

"Det vil bringe den samlede bemanding af jobcentrets borgerrettede funktioner op på niveau med andre jobcentre", som det hedder.

Den bold griber virksomhedskonsulenterne, som i deres høringssvar skriver, at "vi kan til fulde tilslutte os anbefalingen", så virksomhedsteamet kommer op på seks mand.

Jobcenterchef Torben Lønberg er helt enig.

- De skriver "minimum", men vi skal være realister, og to gode solide virksomhedskonsulenter ville være rigtig godt og en stor hjælp, erklærer han.

- Men du får dem ikke i morgen?

- Nej, det gør jeg ikke. Det er et farefyldt farvand, jeg sejler i, konstaterer Torben Lønberg.

Men for at tage et eksempel:

Med 180 borgere på sygedagpenge, og heraf 52 langtidssygemeldte, ved udgangen af 2015 - en stigning fra 162 sygedagpengemodtagere i december 2014 - har Jobcenter Langeland en stor udfordring.

- Jamen altså, det er rigtigt, at vi har en udfordring i at have nok mandskab til at løse det. Rapporten peger på, at vi har færre ansatte i sammenligning med andre kommuner, siger Torben Lønberg.

- Vi har brug for flere opsøgende medarbejdere, og jeg vil komme med anbefalinger og oplysende grundlag, som det politiske system kan tage stilling ud fra.

Temamøde om beskæftigelse

Fremtidens beskæftigelsesindsats skal op at vende på et temamøde i april, og ifølge borgmester Bjarne Nielsen skal Torben Lønberg & co. i jobcenter og kompetencecenter væbne sig med tålmodighed.

- Jeg går ikke ind for at ansætte yderligere to medarbejdere her og nu. Det skal indgå i en langsigtet plan, hvor vi også skal se på, om noget skal udliciteres eller ske i eget regi, siger Bjarne Nielsen, der "sagtens kunne tænke sig" udlicitering af beskæftigelsesopgaver fra det kommunale jobcenter til anden aktør i det private.

- Det var det, der var baggrunden for, at vi skulle se på forskellige muligheder, påpeger borgmesteren.

  • Af:

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.