Arbejdstilsynet roser arbejdsmiljø på asylcenter og jobcenter efter eksterne konsulenter har fået halv mio. kr. til tilfredshedsanalyser

Langeland: Arbejdsmiljøet på Asylcenter Holmegaard og Jobcenter Langeland er i orden.

Sådan lyder konklusionen fra Arbejdstilsynet, der på tilsynsbesøg i februar uddelte to grønne smileys.

Og det er jo i interessant, fordi det sker umiddelbart i kølvandet på, at eksterne konsulentfirmaer - efter politisk beslutning og til en kommunal udgift på godt en halv million kroner - netop har sat fokus på arbejdsmiljø og organisationsstruktur på asylcenter og jobcenter.

"Den grønne smiley er et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø", forklarer de tilsynsførende Lars Sørensen og Rikke Blomgren fra Arbejdstilsynet.

Fyns Amts Avis har derfor stillet spørgsmål til politikere fra de forskellige grupperinger i kommunalbestyrelsen:

Hvordan hænger grøn smiley sammen med, at I bruger godt en halv million kroner på eksterne konsulentundersøgelser af arbejdsmiljø og ledelse i asylcenter og jobcenter?

- Jamen, hvordan hænger det sammen. Grøn smiley viser vel bare, at der ikke er noget udestående med Arbejdstilsynet. Og det er jeg glad for, fordi det er rigtig godt, siger Ulrik Kølle Hansen (V), formand i erhvervs-, turisme og beskæftigelsesudvalget.

Han er varm fortaler for udlicitering af opgaver fra Kompetencecentret til private aktører.

Værktøjer til fremtiden

- Jeg kan stå inde for, at vi har brugt godt en halv million kroner, fordi der står nogle værktøjer, som vi kan bruge til at komme videre med de udfordringer, vi står overfor.

Konsulentfirmaet M.Ploy giver ellers jobcentret karakteren "en meget velfungerende indsats", og det vender vi tilbage til i tirsdagsavisen.

Rene Larsen (S):

- I forhold til job- og kompetencecenter var vi ikke enige i konsulentundersøgelsen. Vi var heller ikke enige i den kritik, der blev fremsat mod de ansatte. Nogle havde en dagsorden, der handlede om, at Kompetencecentret skulle privatiseres, siger han med sigte til Ulrik Kølle Hansen.

- Set i det lys håbede vi, at konsulentundersøgelsen kunne dokumentere dels, at kompetencecentret gjorde/gør det godt nok, og dels at det ikke vil være en gevinst at privatisere det. Begge dele fik vi opfyldt, men det havde da været meget bedre og billigere, hvis der ikke havde været politikere med en privatiseringsdagsorden, fastslår Rene Larsen.

Hvad angår asylcentret noterer han sig, at der i 2015 var stor personaleomsætning.

- Der kunne være nogle problemer, og kommunalbestyrelsen fik flere henvendelser fra tidligere ansatte, der kunne tyde på det samme. Derfor mente vi, at det var rigtigst at få det undersøgt. Det er ikke det samme som at sige, at de ikke gør det godt, men det kan måske gøres endnu bedre, siger Rene Larsen.

- Asylområdet er vokset til en omsætning på 300 millioner kroner. Det stiller store krav til ledelsen med hensyn til faglighed, økonomi og personaleledelse. Derfor mener vi også, at det er rigtigt at styrke ledelsen med en direktør.

Ifølge Knud Gether (BL) er en grøn smiley "ikke nødvendigvis ensbetydende med, at medarbejderne har det godt".

- Og det siger slet ikke noget om, hvorvidt virksomheden drives hensigtsmæssigt. Dog er det positivt at konstatere, at de kommunale driftsenheder får grønne smileys. Det fortæller os, at de ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, siger Knud Gether og afviser, at formålet med konsulentanalyserne "er at undersøge, om vi overholder arbejdsmiljøreglerne".

- Formålet er især at få nogle uvildige øjne til at kigge på, om vi løser opgaverne på en hensigtsmæssig måde. Vi skal som ansvarlige politikere sikre, at vi anvender de kommunale skattekroner på den bedst mulige måde.

Tommy Bredal Storgaard (EL) er meget tilfreds med de to grønne smileys til asylcenter og jobcenter.

- Et andet udgangspunkt ville have kastet endnu større bevågenhed på de to vigtige kommunale arbejdspladser med eventuelt yderligere undersøgelser, vurderer Tommy Bredal Storgaard, og som han tilføjer:

- Prisen på løsning af konsulentopgaver i forhold til resultatet vil altid kunne diskuteres.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.

Mere om emnet

Se alle
1
Asyldirektør vil udlicitere voksenskolen

Asyldirektør vil udlicitere voksenskolen

Asyldirektør åremålsansat i tre år