Godt for nogle, skidt for andre


Godt for nogle, skidt for andre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Harmonisering på børnepasningsområdet fra 1. januar 2008 deler forældre og personale

LANGELAND: Øens børnehaver, skolefritidsordninger og integrerede institutioner er ikke entydigt enige i deres udtalelser i forbindelse med forslagene til ny normeringsaftale og til, hvordan den specialpædagogiske indsats bør organiseres fra årsskiftet.

Hvis normeringsaftalen vedtages, indskrænkes åbningstiden i flere daginstitutioner, blandt andet Hos Marie Sommer i Bagenkop og Børnehuset Rævehøj i Humble, og det vil give problemer for en del forældre, der allerede i dag har problemer med at nå at aflevere og hente deres børn.

- Som daginstitution i et yderområde har Hos Marie Sommer brug for en åbningstid på 55 timer ugentligt (6-17 dagligt) for at kunne tilgodese op imod 30 procent af forældrenes pasningsbehov, skriver forældrebestyrelsen.

Tranehuset i Tullebølle har regnet sig frem til, at forslaget vil betyde en personalereduktion svarende til tre fuldtidsstillinger.

Men når man harmoniserer, vil nogle føle det som en forværring, andre som en forbedring, og for Pyramiden i Rudkøbing vil forslaget indebære, at et mangeårigt ønske om at udvide åbningstiden realiseres.

Daginstitutionen mener desuden, det er glædeligt, at opgaver som sproglig vejledning og støttefunktion lægges ud i institutionerne, så støttetimerne fremover følger børnene.

Ringe cocktail

Alligevel er daginstitutionens forældrebestyrelse og personale ikke tilfreds med den foreliggende normeringsaftale, fordi der ikke afsættes penge nok til løsning af de nye opgaver.

Pyramiden peger på, at 35-40 procent af daginstitutionens 40 børn udviser vanskeligheder i forhold til deres udvikling. Derfor betegnes kombinationen af, at der i alt skal spares en million kroner netto, samtidig med at der lægges nye opgaver ud til institutionerne, som »en særdeles ringe cocktail«.

Børnehuset Houvej i Lohals udtrykker også bekymring for, om man kan løse de nye opgaver med de ressourcer, man vil få tildelt, og Lindelse Børnehave undrer sig over, at der skal spares i en tid, hvor der både skal harmoniseres, omstruktureres, indarbejdes sprogvurdering af alle tre-årige, ske skriftlig børnemiljøvurdering og udarbejdes pædagogiske læreplaner.

Udover den nye normeringsaftale har forældrebestyrelser og personale skullet forholde sig til et forslag til, hvordan den specialpædagogiske indsats skal organiseres efter 1. januar 2008.

Begrænset løsning

Oplægget fra børne- og kulturforvaltningen er, at hver enkelt institution fremover skal tildeles penge til specialpædagogikken, og at opgaven skal varetages af en af institutionens egne medarbejdere.

Flere støtter det forslag, blandt andet Tranehuset, mens Hos Marie Sommer mener, det vil være en forringelse i forhold til den nuværende ordning.

Villa Møllen i Rudkøbing afviser også modellen, som man kalder en låst og begrænset løsning.

Forældrebestyrelsen mener, det vil være bedst at benytte et korps af specialpædagoger efter behov, som man har kendt det i den gamle Rudkøbing Kommune.

Lindelse Børnehave mener, forslaget har flest fordele, men ser også faldgruber i modellen. Desuden foreslår man, at den specialpædagogiske indsats for aldersgruppen 0-2 år fremover ikke skal varetages af dagplejere uden pædagogisk uddannelse. I stedet kunne man etablere en aldersintegreret institution fra 0-6 år, foreslås det.

Leder på fuld tid

Børnehuset Rævehøj protesterer imod, at der i oplægget til organisering af den specialpædagogiske indsats står, at forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere bør være 60-40 procent.

- Forholdet er ganske uacceptabelt i forhold til de opgaver, institutionen tildeles i forvejen med sproglig vejledning, sproglig vurdering og specialpædagogisk indsats. Hertil kommer desuden pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger samt virksomhedsplaner. Derfor bør forholdet være 80-20, skriver forældrebestyrelsen.

Flere institutioner mener også, at der bør være en leder på fuld tid i stedet for, at der afsættes en vis procentdel af normeringen til ledelse. Desuden efterlyses flere penge til efter- og videreuddannelse.

Uddannelses- og Socialudvalget behandler såvel normeringsaftalen som forslaget til fremtidig organisering af den specialpædagogiske indsats på sit næste møde.

Godt for nogle, skidt for andre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce