Garveriet på Spodsbjergvej bliver stående

Byfornyelsenævnet beder kommunen og ejeren om at afspærre det gamle garveri som byggeplads for at forhindre at uvedkomne trænger ind i bygningen. Foto: Martin Ramsgaard.

Garveriet på Spodsbjergvej bliver stående

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Byfornyelsesnævnet har ophævet Langeland Kommunes kondemnering og påbud om nedrivning af garveriet på Spodsbjergvej 87 i Rudkøbing - nævnet mener ikke, at bygningen er nedrivningsmoden - kommunen vil klage

Rudkøbing: Langeland Kommune får alligevel ikke lov til at rive det gamle garveri på Spodsbjergvej i Rudkøbing ned, har byfornyelsesnævnet fastslået.

Kommunen besluttede i januar, at ejendommen Spodsbjergvej 87 i Rudkøbing, det tidligere garveri, skulle rives ned. Forud var gået mange klager fra naboer til den efterhånden noget forfaldne bygning.

Kommune besigtigede ejendommen i november 2017 og besluttede i januar, at bygningen skulle rives ned, og bevilgede samtidig 400.000 kr. til nedrivningen.

Beslutningen blev taget på baggrund af en konsulentrapport, der fastslog at ejendommen ikke er tilfredsstillende vedligeholdt, at den er i kraftigt forfald og uegnet som bolig på grund af fugt og skimmelsvamp. Ifølge rapporten var forholdene så dårlige, at det ikke kan udbedres uden "en meget gennemgribende og dyr renovering".

- Ejendommen er nedbrudt i et sådant omfang, at en renovering til et tidssvarende niveau ikke skønnes at være økonomisk og teknisk realistisk. Bygningen skønnes på nuværende tidspunkt uden værdi. Det vurderes, at den er skæmmende for lokalområdet, til gene for naboer og omgivelser, og at generne vil være stigende, konkluderede rapporten.

Ejeren klagede siden til byfornyelsnævnet, som i sommer har besigtiget garveriet og nu besluttet, at det ikke er nedrivningsmodent. Nævnet mener, at det byggeteknisk kan lade sig gøre at redde bygningen, men bemærker også, at man ikke har taget stilling til, om en renovering er rentabel. Nævnet henstiller endvidere til, at såvel kommune og ejer sørger for, at bygningen afspærres som byggeplads. Der har dog været aflåst flere steder i bygningen under besigtigelsen.

Formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo Nissen (K), oplyser, at Langeland Kommune vil klage over afgørelsen til boligretten. Det har kommunen fire uger til. Han har vendt spørgsmålet med den øvrige del af kommunalbestyrelsen.

- Naboerne er kede af ruinen, og kommunen vil ikke have siddende på sig, at den ikke har gjort noget for få det gamle garveri fjernet, hvis der skulle ske en ulykke eller lignende, siger Bo Nissen.

- Man skal være meget bevaringsinteresseret for at mene, at den bygning kan blive flot igen, og jeg har svært ved at se, hvilke erhverv som kan komme derinde, tilføjer han.

Fakta
Inden for hver region nedsættes et byfornyelsesnævn. Byfornyelsesnævnene er øverste instans for visse afgørelser, der er truffet af kommunerne efter byfornyelsesloven. Rammerne for byfornyelsesnævnenes virksomhed er beskrevet i byfornyelsesloven og nævnenes forretningsorden. Hvert nævn består af en formand, der skal være dommer, to bygningssagkyndige, en grundejer og en boliglejer. I forbindelse med afgørelse af sager: Om private andelsboliger tiltrædes nævnet af yderligere et medlem, der skal være privat andelshaver. Hvor der indgår erhvervslejemål, tiltrædes nævnet af yderligere et medlem, der skal være erhvervslejer. Om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum, tiltrædes nævnet af yderligere to medlemmer, hvoraf det ene skal have brandmæssig sagkundskab, og det andet skal være læge med bolighygiejnisk sagkundskab. Parterne, herunder kommunalbestyrelsen, kan indbringe byfornyelsesnævnenes afgørelser for boligretten efter reglerne i lov om leje. Indbringelsen skal ske senest fire uger efter, at parterne er blevet orienteret om afgørelsen.
Garveriet på Spodsbjergvej i Rudkøbing bliver ikke revet ned i denne omgang - Byfornyelsenævnet har ophævet kommunens komdemnering og nedrivningspåbud. Foto: Martin Ramsgaard.
Garveriet på Spodsbjergvej i Rudkøbing bliver ikke revet ned i denne omgang - Byfornyelsenævnet har ophævet kommunens komdemnering og nedrivningspåbud. Foto: Martin Ramsgaard.

Frygt for yderligere forfald

Byfornyelsesnævnet har som nævnt ikke taget stilling til økonomi i projektet, og Bo Nissen er bange for, at det går som flere gange før - at der kommer en ny ejer, som ikke kan løfte opgaven, og at det hele får lov at "flyde".

- Så jeg mener, at der som punkt 1 burde være krav om, at der forelå en renoveringsplan med en tilhørende økonomisk redegørelse for, hvordan man vil gennemføre det. Man kan sagtens komme med store ord om, at bygningen kan blive flot igen. Da kommunen besigtigede ejendommen, var der råd i de bærende konstruktioner, der var skimmelsvamp, og der var risiko for nedfaldende tagplader, tilføjer Bo Nissen.

Han mener, at bygningen vil udgøre en sundhedsfare for dem, der i givet fald skal renovere den.

Om kommunen vil forsøge igen med krav om kondemnering, ved han ikke. Afgørelsen fra byfornyelsesnævnet indeholder ikke noget om eventuelle tidsfrister for, hvornår en sag kan tages op påny.

- Men det vil være rædselsfuldt, at folk nu skal til at se på en afskærming uden at vide, hvornår den kommer væk igen, fastslår udvalgsformanden.

Fyns Amts Avis fik fat i ejeren, Ronnie Vienberg, på telefon kort før redaktionens slutning. Han ville dog ikke umiddelbart kommentere afgørelsen, men ønskede spørgsmålene på mail. Et eventuelt svar vil blive bragt i en senere artikel.

Garveriet på Spodsbjergvej bliver stående

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce