Politisk flertal i kommunalbestyrelsen igangsætter ekstern undersøgelse af arbejdsmiljø og personalepolitik på Asylcenter Holmegaard efter kritik fra nogle af de fyrede medarbejdere

Langeland: En håndfuld fyrede medarbejdere på Asylcenter Holmegaard føler sig så dårligt behandlet af ledelsen, simpelt hen trådt på, at de har skrevet klagebreve til Langeland Kommunalbestyrelse.

"Jeg føler det er enormt personligt, og samtidig at jeg bare er blevet brugt, hvor de lige havde brug for det indtil de kunne få mig fyret", lyder det således fra en af de tidligere medarbejdere.

En anden opsagt medarbejder, der ønsker at være anonym, kalder arbejdsmiljøet "betændt":

"Undertegnede... har siden sidst på sommeren 2013 haft behov for at orientere kommunens øverste ledelse om, hvorledes Asylcenter Holmegaard ledes, men jeg har ikke turdet af frygt for konsekvenserne".

Hun er tilfreds med, at deres kritik af centerleder Ulrik Pihl og andre i ledelsen på asylcentret, får kommunalbestyrelsen til at tage affære.

Et flertal i kommunalbestyrelsen uden Socialdemokraterne vil iværksætte en ekstern konsulentundersøgelse, der skal sætte fokus på "arbejdsmiljø og procedurer ved ansættelser og afskedigelser".

Kort sagt: Personalepolitik på Asylcenter Holmegaard skal under lup. Hverken centerleder Ulrik Pihl eller borgerchef Bente Lykke har kommentarer til den rejste kritik. De henviser til kommunaldirektør Jørgen Christiansen, der sammen med borgmester Bjarne Nielsen (V) forsikrer, at de tager kritikken alvorligt.

- De har ytret utilfredshed med, at de er blevet afskediget, og vi ønsker af få be- eller afkræftet, om de har ret i det, de siger, siger Bjarne Nielsen.

Jørgen Christiansen, der på et ekstraordinært krisemøde i asylcentrets med-udvalg gav udtryk for, "at han efter en grundig gennemgang af den rejste kritik ikke finder den berettiget", påpeger dog, "at han desuagtet fremover gerne vil sikre fokus på kommunens personalepolitik".

Er vi dygtige nok?

- Det handler om procedurer. Er vi dygtige nok?

Ifølge kommunaldirektøren går det op og ned med behovet for medarbejdere på asylområdet. Derfor skal den eksterne konsulentundersøgelse være med til at afdække, om det ville være en god ide med en "medarbejderbank", hvor opsagte medarbejdere, der ikke omplaceres, kunne stå standby, til der skal ansættes nye folk, og/eller om der skal indføres eksterne stillingsopslag.

Stine Nyman Nistrup, arbejdsmiljørepræsentant, har ingen kommentarer ud over, hvad hun bliver refereret for på med-udvalgsmødet, hvor hun "fokuserede på den daglige arbejdsdag med konstante forandringer, som kræver stort engagement af både ledelse og medarbejdere".

Men som hun refereres for: "Vigtigt at man bliver informeret om og forstår vilkårene på et asylcenter, når man bliver ansat".

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.

Mere om emnet

Se alle
23 skal udspørges i asyl-undersøgelse

23 skal udspørges i asyl-undersøgelse

Fyrede klager: Asylnepotisme

Fyrede klager: Asylnepotisme

På et år: 28 fyret på Asylcenter Holmegaard

På et år: 28 fyret på Asylcenter Holmegaard