Langeland Kommune må vente til efteråret med at få et svar på, om regeringen vil bevilge lån i 2017 til svømmehalsbyggeri til 40 mio. kr.

Langeland: De 98 medlemmer i Langeland Svømmehalsforening må sammen med borgmester og kommunalbestyrelse træde vande til efter sommerferien, før regeringen kommer med en tilbagemelding på kommunens ansøgning om lånedispensation i 2017 til svømmehalsbyggeri.

- Vi har fået det svar, at det først bliver meldt ud i september, hvad vi kan få lov til at låne. Jeg kalkulerer ud fra, at vi skal bruge 40 anlægsmillioner, siger borgmester Bjarne Nielsen (V), der gerne havde set en hurtigere afgørelse.

Statens lånetilsagn er afgørende, fordi det skal dække en fjerdedel af anlægsudgiften, og kommunen har tidligere fået en lånedispensation på fire millioner kroner.

Så der er et stykke vej endnu, men Bjarne Nielsen er optimistisk og tror på svømmehalsprojektet, selv om det trækker ud. Han havde gerne set en hurtigere politisk beslutning, så første spadestik kunne være taget i august/september.

- Forsinkelsen betyder, at vi tidligst kan få byggestart i januar eller februar 2017, erkender borgmesteren, der har følgende regnestykke for svømmehalsbyggeriet:

10 mio. kr.: Langeland Kommune.

8-10 mio. kr.: Fonden Langelands Elforsyning.

10 mio. kr.: Lånetilsagn fra staten.

10 mio. kr.: Fundraiser, der efter et møde med økonomisk forvaltning i sidste uge har en god fornemmelse i kroppen, men han kan først for alvor gå igang med søge fonde, når han har et konkret projekt at byde ind med.

Og nu er der håb om at komme det skridt videre.

Det rådgivende ingeniørfirma Alectia kommer i næste uge med sit færdige oplæg til svømmehallen, men det skal fremlægges til høring i handicaprådet i begyndelsen af april, før det bliver offentliggjort.

Borgmesteren kan dog allerede nu afsløre, at der bliver god tilgængelighed med en lift i varmtvandsbassinet.

Ligeledes kommer der en eller anden vandrutsjebane for de mindste børn i morskabsbassinet.

- Vi lytter til de ønsker, der er, lover Bjarne Nielsen.

På energisiden skal et samarbejde med Midtlangeland Fjernvarme og en satsning på solceller reducere driftsudgifter til el og varme.

Udgangspunkt er et driftsbudget på 2½-3 mio. kr.

- Vi skal opstille et driftsbudget, og jeg vil godt sige, at der bliver hverken taget fra børn eller ældre til drift af svømmehal, fastslår han.

Langeland Svømmehalsforening har generalforsamling onsdag aften.

- Vi har tilkendelsegivelser fra personer, der vil bidrage med frivilligt arbejde, såsom receptionist, livredder, rengøring og forefaldende arbejde, oplyser David Jørgensen, formand i Langeland Svømmehalsforening.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.