Emmerbølle Strand Camping har fået vendt sidste års store underskud til et stort overskud. Det skyldes blandt andet en eftergivelse af gæld

Emmerbølle: Emmerbølle Strand Camping er en sund forretning, hvis man spørger ejer Michael Rasmussen.

- Vi har mange besøgende, driften er god, og vi kommer bestemt til at ligge her i den lange fremtid, siger han.

Af regnskabet fra aktieselskabet, der netop er blevet offentligt tilgængeligt, fremgår det også, at der er tale om et gedigent overskud.

Emmerbølle Strand Camping

Det nyeste regnskab for 2014/15 viser et overskud før skat på 9,74 millioner kroner.

Sidste år var resultatet et underskud på 9,05 mio. kroner.

Emmerbølle Strand Camping har nu en egenkapital på 500.000 kroner.

Regnskabet viser, at selskabet havde et driftsresultat, altså overskud på driften, på 1,39 mio. kroner i år.

I alt bruger selskabet årligt 1,19 million kroner på personale.

Men det skyldes primært én ting:

At et af selskabets pengeinstitutter har eftergivet store dele af en gæld.

Underskud på ni mio.

Sidste år havde selskabet et underskud på rundt regnet ni millioner kroner.

Af det offentlige regnskab fremgår det, at årets positive resultat skyldes en såkaldt "nettoakkordgevinst" på 10 millioner gennem en aftale med selskabets pengeinstitut.

Eller skrevet på forståeligt dansk:

Campingpladsens pengeinstitut har eftergivet en gæld på 10 millioner kroner, så årets resultat lyder på et overskud på 9,74 millioner kroner.

Af regnskabet fremgår det også, at "Selskabets pengeinstitut har givet tilsagn om finansiering af driften for det kommende regnskabsår. En væsentlig forudsætning for dette (...) er, at driften (...) i det kommende år sker i overensstemmelse med det udarbejdede projekt."

Igen på forståeligt dansk:

Pengeinstituttet tror på, at Emmerbølle Strand ­Camping kan overleve som forretning.

Tro på fremtiden

Og Michael Rasmussen fortæller, at der ikke er grund til andet end at tro på fremtiden.

Han fortæller dog i samme åndedrag, at han ikke vil gå i detaljer med hensyn til gældsnedskrivningen.

- Det skyldes ikke, at jeg ikke vil fortælle om det. I alt sin enkelthed handler det om, at aftalen mellem os og banken er fortrolig, så jeg må slet ikke udtale mig, siger han.

Michael Rasmussen vil dog godt overordnet fortælle, hvad gælden skyldes og først og fremmest ikke skyldes.

- Det går op og ned fra år til år. Det er normale svingninger i en branche, hvor især sommervejret har stor betydning. Det kan vi håndtere, og med 28 års erfaring som camping­pladsejer, har jeg prøvet det meste. F.eks var 2014 det tredjebedste år i pladsens 55-årige historie, målt på overnatninger. Netop dette år med det store underskud. Sidste års underskud, er kort sagt af ren finansiel karakter, opstået under finanskrisen. Kort sagt valgte vi nogle forkerte finansielle instrumenter som såkaldte swap- og CHF- lån, siger Michael Rasmussen, der fortæller, at de meget store tab nu er taget og ude af verden.

- Derfor de store udsving på regnskaberne. Men nu er det fortid. Vi føler os godt rustet til en ny start, og vi ser mange positive tendenser, siger Michael Rasmussen.

Gæld barberes af

Selskabet har nu en samlet gæld på lidt over 34 millioner kroner.

- Det er almindelig gæld. Blandt andet et realkreditlån, og det er betalt af indenfor en overskuelig tidshorisont, fortæller Michael Rasmussen.

Af regnskabet fremgår det, at gælden, ifølge budgettet for de kommende fem år, vil være nede på lidt over 23 millioner kroner.

  • Dornwirth_Alexander

    Af:

    Oprindeligt sjællænder, uddannet på journalistuddannelsen i Odense og har nu arbejdet på Langeland i over seks år. Inden da brugte jeg halvandet år på TV 2/Bornholm i praktik. Så ø-livet må tilsyneladende tiltale mig.

Mere om emnet

Se alle

Emmerbølle Strand Camping