Efter nedtrykkende statistikker skal Langeland Kommune nu til at tænke endnu mere strategisk i forhold til bosætning. Med en ny kommunikationskonsulent vil kommunen til at udforme en reel bosætningsstrategi.

Langeland: Langeland Kommune har været nævnt i flere nedtrykkende statistikker, og senest lå kommunen højt i en opgørelse fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) over andelen af tomme huse. Men tilflytning er højt prioriteret i kommunen, påpeger Catrine Madelaire, der er nyansat kommunikationskonsulent i Langeland Kommune.

Bosætningsstrategi

Én af opgaverne for kommunikationskonsulent i Langeland Kommune Catrine Madelaire, der blev ansat for tre måneder siden, er at skabe en bedre fortælling om Langeland og dermed også skabe tilflytning til øen.Tidligere har Langeland Kommune ikke haft en ansat til at beskæftige sig specifikt med bosætning i kommunen.

Sidste år var der 59 flere tilflyttere end fraflyttere i kommunen efter en årrække med større fraflytning. Det overordnede befolkningstal er dog faldet med omkring 1000 indbyggere siden 2010.

Efter sommerferien vil Langeland Kommune begynde at udforme en reel bosætningsstrategi. Bosætning er dog også en del af kommunens Planstrategi og Markedsføringsstrategi for 2016-2029.

Kilder: Langeland Kommunes Årsberetning 2016 og Danmarks Statistik.

Én af hendes opgaver er at tiltrække nye øboere. Efter sommerferien skal hun være med til at skabe en strategi for, hvordan Langeland kan vokse.

- Vi skal have en bosætningsstrategi, og det har vi ikke lige nu. Det er blandt andet derfor, kommunen har valgt at ansætte mig. På den anden side af sommerferien skal politikerne være med til at beslutte strategien og indsatsområderne, og jeg skal være med til at udforme den, siger hun.

Men i sit daglige arbejde med kommunikation spiller bosætning også en rolle, påpeger hun. Langelands omdømme har nemlig betydning for tilflytningen, og hun vil gerne skabe et retvisende billede af øsamfundet.

- At styrke kommunens image er også en del af bosætningen, så det ikke er de dårlige historier, der kommer til at dominere. Det ry som kommunen har i offentligheden, er også med til at afgøre, om folk overvejer at flytte til Langeland, siger Catrine Madelaire.

Tomme boliger

Hvis de negative historier dominerer, vil det også påvirke tilflytningen og dermed kommunens økonomi, mener hun.

- Sådan nogle overskrifter som "tomme boliger" kan sætte en masse i gang i folks hoveder, siger hun.

Netop fortællingen om tomme boliger blev igen aktuel, da rapporten fra KORA for nylig vurderede, at mere end hvert fjerde hus på Langeland står tomt, mens 12,6 procent af husene er klar til at blive revet ned.

Dog er analysen fra KORA usikker, da Langeland Kommune sidste år ophævede bopælspligten. Det betyder, at helårshuse godt kan bruges som fritidshuse og dermed stå tomme i løbet af året.

Som reaktion på rapportens resultater forklarede borgmester Bjarne Nielsen (V) til Fyens Stiftstidende, at Langeland Kommune vil markedsføre Langeland gennem kommunens kommunikationsmedarbejder og en ny turismestrategi fra Erhvervs- og Turistforeningen Langeland.

Turister der bliver

Direktøren for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Anne Mette Wandsøe, påpeger dog, at turismestrategien først og fremmest skal styrke turismen, men at den sagtens kan skabe bosætning som en sideeffekt.

- Vores strategi er en turismestrategi, men i den strategi vil der også dryppe nogle bosættere af. Det er ikke en bosætningsstrategi, vi har lavet, siger hun.

Turist- og Erhvervsforeningen er en selvstændig forening, der får tilskud fra Langeland Kommune, men de har ikke et mål for bosætningen. Dog oplever Anne Mette Wandsøe, at turister bliver forelskede i Langeland og beslutter sig for at blive.

- Det vi møder, er, at nogle af dem, der flytter herover, er startet med at komme som turister. Så det er ikke en bosætningsmarkedsføring, vi laver, men vi tror, at vi rammer de fleste mennesker ved, at de kommer som turister til en start, siger hun.

Hun har ikke tal på, hvor mange turister, der vælger at flytte til Langeland eller starte en virksomhed her, men hun er fortrøstningsfuld.

- Vi har sådan set haft en tilflytning, der er bare flere, der er døde, end der er tilflyttet. Så selvom vi har haft faldende befolkningstal i en årrække, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er kommet mennesker hertil, siger Anne Mette Wandsøe.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra borgmester Bjarne Nielsen (V).

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
1
Faldefærdige bygninger: Hvert 8. hus på Langeland er nedrivningsklar

Faldefærdige bygninger: Hvert 8. hus på Langeland er nedrivningsklar