Langeland Kommune er ved at blive undersøgt af Forbrugerombudsmanden efter en klage fra bredbåndsfirmaet Skywire. Firmaet har også klaget til Konkurrencestyrelsen og Statsforvaltningen over Langeland Kommunes samarbejde med TDC.

Kommunen overtræder markedsføringsloven, udøver skjult erhvervsstøtte og konkurrenceforvridende virksomhed. Det mener direktør for bredbåndsfirmaet Skywire, Jens Jönsson. Det er kommunens samarbejde med TDC om udbredelsen af bredbånd, der har fået Skywire-direktøren i klagehumør.

- Det er konkurrenceforvridende, det kommunen gør. Jeg mener, at kommunen ikke forholder sig neutralt, men yder støtte til én privat virksomhed, TDC, siger Jens Jönsson.

Samarbejdet mellem TDC og Langeland Kommune opstod i december, da Langelands Elforsyning, Langeland Kommune og TDC indkaldte til pressemøde sammen.

Her fortæller de tre parter, at Langelands Elforsyning stiller tomme rør til rådighed for TDCs fibernet og at kommunen vil holde borgermøder sammen med TDC om udbredelsen af internet.

Indkaldelsen til det første borgermøde i Nordlangelandshallen 18. januar 2016 sender Langeland Kommune ud. I alt har 469 borgere modtaget et brev fra Langeland Kommune, oplyser Kurt Habekost, kommunens juridiske rådgiver, der ikke ved, om der er tale om alle borgere i området.

Her står blandt andet, at "Langeland Kommune, Langelands Elforsyning og TDC har indgået et samarbejde, der fremadrettet giver mulighed for bedre bredbånd til 1500 husstande på Langeland." Det er de breve, som Skywires direktør mener, er i strid med markedsføringsloven.

- Kommunen har skrevet ud til samtlige borgere. På den måde kommer TDC i kontakt med flere borgere end de ville have gjort, hvis de selv sendte brevene, eller end hvis jeg sendte breve. Kommunen ignorerer Robinson-listen, men det må jeg som virksomhed ikke gøre, siger Jens Jönsson.

Undersøges af ombudsmand

Om Jens Jönsson har ret i sin kritik bliver nu et spørgsmål for Forbrugerombudsmanden.

- Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en klage, og jeg kan oplyse, at vi er i gang med at indhente oplysninger i sagen og er i kontakt med Langeland Kommune, siger Marie Asmussen, fuldmægtig ved Forbrugerombudsmanden.

Hun forklarer yderligere, at tilsynsmyndigheden er i gang med at undersøge, om kommunen har sendt adresserede breve ud om borgermøderne til personer, der står opført på Robinson-listen. Det kan være i strid med markedsføringsloven.

- Jeg kan ikke sige noget om den konkrete sag. Generelt er det ikke omfattet af markedsføringsloven, hvis kommuner sender generel information ud, men det ændrer sig, hvis indholdet i brevene kan karakteriseres som en erhvervsmæssig aktivitet, siger Marie Asmussen.

Hvis det er tilfældet, kan der være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens paragraf seks stykke tre 3, medmindre modtageren har givet samtykke til at modtage den pågældende henvendelse jævnfør markedsføringslovens paragraf seks, stykke fire, oplyser Marie Asmussen.

- Hvis man handler i strid med markedsføringslovens paragraf seks stykke tre, kan man blive idømt bøde, siger hun.

Skywire har desuden klaget til Statsforvaltningens tilsyn med kommuner og Konkurrencestyrelsen. Ingen af myndighederne ønsker at kommentere arbejdet med klagerne.

Indstiller borgermøder

Langeland Kommune har ovenpå klagerne besluttet indtil videre at indstille planlægningen af flere borgermøder med TDC. TDC, kommunen og Langelands Elforsyning skal mødes sidst på måneden omkring problematikken, oplyser Kurt Habekost, juridisk rådgiver.

- Det er en anerkendelse af, at når der kommer klager som denne her, er der grund til at tænke sig om, hvordan det bliver grebet an. Men der er ingen tvivl om, at vi vil gøre så meget som muligt for at få de bedste bredbåndsforbindelser til Langeland, siger han.

Mere om emnet

Se alle

Kommunen har ikke aftalt fast partnerskab

Skywire jages væk

1
Borgere skal gå sammen om bredbånd

Borgere skal gå sammen om bredbånd