Medlemmer af Rudkøbing Sømandsforening, Langelands Marineforening og mandskab fra Svendborgs marinehjemmeværnsfartøj samlet til højtidelighed på Midtermolen.

Overalt i landet blev årsdagen for Danmarks befrielse for den tyske besættelsesmagt i 1945 markeret.

I Rudkøbing stod traditionen tro Langelands Marineforening og Rudkøbing Sømandsforening for arrangementet. I fredag morgens lille højtidelighed ved Midtermolens mindesmærke i Rudkøbing deltog også bl. a. Langelands borgmester, Bjarne Nielsen (V) samt mandskabet fra Marinehjemmeværnets fartøj MHV 810 Luna fra Svendborg.

Ved den efterfølgende sammenkomst på Neptun i Rudkøbings gamle lystbådehavn opridsede medlem af sømandsforeningens bestyrelse, Nils Gotfredsen, Rudkøbing, historien om havnens to mindesten. Begge sten blev rejst for 70 år siden -  i 1947.

Initiativ til stenen ved signalmasten på Midtermolen blev taget af fire maritimt relaterede foreninger. Stenen mindes de søfolk, der omkom i krigsårene 1939-1945. I forbindelse med nedrivning af en ventesal på Midtermolen i 1954 blev stenen flyttet til sin nuværende placering, og her vil den blive stående trods de omfattende, igangværende  havneomlægninger ved Midtermolen.

Havneområdets anden mindesten er placeret ved det tidligere lodshus, der i dag er privatbolig. Stenen blev rejst af den daværende Rudkøbing Kommunes havneudvalg i 1947 i anledning af 100-året for for anlæg af den nordlige havn. I stenens granit er skrevet en række skelsættende årstal for havnens udvikling. De første spor af anløbsmulighed i den gamle købstad går i følge stenens skrift tilbage til 1500-tallet, da en bro blev repareret.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".