Det aktive Bagenkop er klar til at klippe snoren til natur- og kystturismeprojekter i løbet af foråret

Bagenkop: På lørdag spiller dansktoporkestret Kandis op til en sukkersød aften i Bagenkophallen.

Men allerede torsdag aften skal bagenkopperne af huse, fordi fiskerbyens ildsjæle gør status på udviklingsprojekter, der skal fremtidssikre et godt liv med blå og grøn turisme i "gallerbyen" mod syd.

- Er der mulighed for, at I lige giver et sidste skub til folket vedrørende orienteringsmødet? spørger primus motor Ivan Nielsen i en af sine typiske mails til Langelandsredaktionen.

Denne gang med overskriften "Bagenkop altid i bevægelse". Bagenkop, der i 2011 blev kåret til "Årets Landsby", har fortsat mange bolde i luften. Tiden står aldrig stille dernede.

Projekt "Bagenkop på forkant - Natur- og Kystturisme er vejen frem" har modtaget to gange 185.000 kroner henholdsvis fra Erhvervsstyrelsens LAG-midler og Landdistriktspuljen.

Pengene skal bruges til at sætte skub i planerne med et mobilt website, fysisk opbygning af Ildsjæle Fodsporet, Det nye Fredsbjerg og skovfitness, så tanke kan blive til virkelighed i løbet af foråret.

Langeland Kommune har bevilget 100.000 kroner, der skal hjælpe til at få nyt liv i det gamle færgeleje - nemlig projekt Aqtiv Bagenkop.

Lokale- og Anlægsfonden er også stærkt med til at nytænke det "aqtive" idrætsprojekt for "leg, læring og bevægelse" med vandsportsaktiviteter i færgebassinet.

- Det er et projekt til seks-otte millioner kroner, hvor Lokale- og Anlægsfonden vil støtte med en tredjedel. Resten forhandler vi med samarbejdspartnere, oplyser Ivan Nielsen.

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.