Asylmedarbejdere er nervøse for at miste asylchef Ulrik Pihl i ny ledelsesstruktur og sender åbent brev til kommunalpolitikerne.

Langeland: Hvor skal centerchef Ulrik Pihl placeres i en fremtidig organisationsstruktur på asylområdet i Langeland Kommune?

En stor gruppe af medarbejdere på såvel voksen- som børnecentrene frygter det værste. De er gået i brechen for deres chef, som de har stor respekt for, fordi analyseinstituttet Ramsdal i rapporten "Organisationsstruktur inden for asylområdet" foreslår en styrket topledelse med ansættelsen af en ny direktør for hele asylområdet.

- Det skaber usikkerhed og stor utryghed, fordi vi er usikre på, hvor vi har Ulrik Pihl i den fremtidige struktur, siger netværker Mette Thor, der er arbejdsmiljørepræsentant, på vegne af kollegerne. Eller som en kollega, der ønsker at være anonym, udtrykker det:

- Vi er stærkt bekymrede for en fremtidig ledelsesstruktur uden Ulrik Pihl.

Ulrik Pihl får prædikatet igangsætter og entreprenør.

- Han siger ja til at tage opgaven hver gang, Udlændingestyrelsen skal åbne et nyt asylcenter, fordi han ved, at han har et netværk af medarbejdere, der brænder for det. Vi kan li' vores arbejde, fastslår Mette Thor.

En gruppe medarbejdere, som Fyns Amts Avis har talt med, og som vi har navnene på, konkluderer med et eksempel fra 2. juledag sidste år, da 40 uledsagede asyldrenge skulle indkvarteres.

- Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi har en chef, som vi har respekt for og som viser os den tillid at uddelegere ansvar og opgaveløsning.

Netværksgruppen på voksencentrene på Langeland har sendt et åbent bekymringsbrev til borgmester Bjarne Nielsen (V) og kommunalbestyrelsen.

- Vi føler os overset i den undersøgelse, der har været, og vi ønsker derfor svar på fem konkrete spørgsmål, forklarer talsmand Torben Christensen.

Asylmedarbejderne hæfter sig ved, at undersøgelsen af asylområdet blev sat i værk på grund af klager fra fire tidligere kolleger, der følte det personligt, da de sidste år mistede deres job.

"De har ytret utilfredshed med, at de er blevet afskediget, og vi ønsker at få be- eller afkræftet, om de har ret i det", lød det fra borgmester Bjarne Nielsen (V) i Fyns Amts Avis tirsdag 27. oktober 2015.

Den eksterne konsulentundersøgelse skulle sætte fokus på "arbejdsmiljø og procedurer ved ansættelser og afskedigelser".

Borgmester: Personalesag

- Det undrer os, at 16 tidligere medarbejdere er blevet interviewet, hvorimod ingen af de nuværende medarbejdere på Holmegaard er blevet interviewet. Det giver et skævt billede af virkeligheden, mener Torben Christensen.

Borgmester Bjarne Nielsen (V) har ikke modtaget det åbne brev fra netværksgruppen.

- Jeg ønsker ikke at svare på det, da det er en personalesag, siger Bjarne Nielsen men kommer dog med en åbning.

Han forstår ikke medarbejdernes bekymring over Ulrik Pihls placering i en fremtidig ledelsesstruktur, når han ser på den anbefalede Model C fra Ramsdal. Mere ønsker borgmesteren ikke at uddybe.

Asylcenterchef Ulrik Pihl vil miste sit, som der står, "øverste personaleansvar".

  • Jørgensen_Erik

    Af:

    Lokalredaktør på Langeland. Indfødt langelænder, der efter 25 år på Thurø, er vendt ""hjem". En gang øbo, altid øbo. Lokaljournalistisk er et vigtigt led i den demokratiske proces, og i sær i en udkantskommune som Langeland, der har sit at slås med, er den lokale avis et talerør, der skal sætte fokus.