Rudkøbing: Charlotte og Jesper Blaaberg Andersen købte i november 2015 grunden Ørsted Bygade 37 af Langeland Kommune.

Men siden har køberne fået en masse udgifter, som ikke var beregnet. Blandt andet til ekstrafundering og bortkørsel af overskudsjord.

På foranledning af Knud Gether (V) blev sagen taget op på et kommunalbestyrelsesmøde i december. Her besluttede politikerne som kompensation at give et afslag på grundprisen på 50.000 kroner og ekstraordinært at betale 75.000 kroner til funderings-omkostningerne, der i alt løb op i knap 300.000 kroner. /BSH

  • fyens.dk