- Det er forkasteligt: Storbonde ødelægger yngleområde på Siø

Flere hundrede fugle, hvoraf de fleste er måger, har mistet deres reder på Siø, efter at der er blevet harvet og efterfølgende spredt gylle. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Det er forkasteligt: Storbonde ødelægger yngleområde på Siø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Trods status som EF Fuglebeskyttelsesområde og såkaldt Natura 2000-område, hvor fugle skal beskyttes, er der spredt gylle og harvet på en mark på Siø med flere hundrede fuglereder. Det er forkasteligt, lyder det fra Nis Rattenborg, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Langeland. Øens ejer, landmand Kurt Poulsen, ønsker ikke at kommentere kritikken.

(Rettelse: Ejeren af Siø, Kurt Poulsen, er tidligere i denne artikel blevet omtalt som Karsten Poulsen. Det er rettet. Vi beklager fejlen)

Siø: Som led i en fælles indsats i EU for at beskytte fuglelivet er der i medlemslandene udpeget fuglebeskyttelsesområder, hvor de bevingede dyr skal kunne leve i fred og ro have mulighed for at yngle uforstyrret.

Disse områder går sammen med såkaldte habitatområder under fællesbetegnelsen Natura 2000-områder.

Dem er der i øjeblikket 252 i Danmark, og tager man et kik på Miljøministeriets hjemmeside, fremgår det, at fuglelivet i det Det Sydfynske Øhav skal nyde en særlig beskyttelse.

Det samme gælder på Siø, men her har omkring 800 fuglepar mistet deres ynglesteder midt i højsæsonen for deres familieforøgelse.

Årsagen er, at Siøs nye ejer, Kurt Poulsen, har harvet en stor del af sine marker ned, hvilket har kostet flere hundrede hættemåger deres reder og jaget dem på flugt.

Ligeledes har en række andre fuglearter mistet reder og unger, heriblandt viben, som er i tilbagegang.

Det oplyser Nis Rattenborg, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Langeland, som har talt fugle på øen i over 25 år for amt og stat, og som senest har var ude og tælle fugle på Siø for en uge siden.

- Der var en mark med en koloni med 545 par rugende stormmåger og 245 par hættemåger. Viber, strandskader, rødben og klyder, ederfugle og sanglærker har også mistet deres reder. Siø er det sted, der har den største tæthed af ynglende vandfugle i det gamle Fyns Amts. Det er jo ikke til at holde ud, siger Nis Rattenborg.

Fakta
Nis Rattenborg talte fugle på Siø for en uge siden. Der blev registreret følgende fugle på øen:

- 545 par rugende stormmåger.

- 245 par hættemåger.

- 12 par viber, flere par med unger.

- 8 par strandskader.

- 4 par rødben.

- 1 par klyde.

- 2 par gule vipstjerter.

- Cirka 10 par sanglærker

- 2 par edderfugle.

- 8 kuld grågæs.

- Mindst 20 par sølvmåger.

Antallet af ødelagte reder og æg er ikke opgjort.

Kilde: Nis Rattenborg, DN, Langeland
Nis Rattenborg, formand for DN på Langeland, er stærkt fortørnet over, at især mågerne på Siø jhar mistet deres reder, efter at der blev harvet i sidste uge midt i deres ynglesæson.Arkivfoto
Nis Rattenborg, formand for DN på Langeland, er stærkt fortørnet over, at især mågerne på Siø jhar mistet deres reder, efter at der blev harvet i sidste uge midt i deres ynglesæson.Arkivfoto

- Han skulle have kørt i marken tidligere - eller ladet være

I slutningen af januar blev det offentliggjort, at erhvervsmanden og landmanden, Kurt Poulsen, havde købt Siø, som han vil bruge til produktion af fodermajs til sine kreaturer på Tåsinge.

Ifølge Nis Rattenborg har det ved salget været kendt, at der er beskyttet fugleliv på øen.

Desuden har Dansk Ornitologisk Forening ifølge Nis Rattenborg forsøgt at overtale landmanden til at udvise hensyn over for fuglene, selvom han, angiveligt på grund af handelens afslutning rent datomæssigt, er kommet sent i gang med at gøre jorden klar til majs.

At der ikke er blevet udvist det hensyn, som DOF har opfordret til, har ifølge Nis Rattenborg kostet et ukendt antal æg og fugleunger livet, fordi fuglene bygger reder og yngler direkte på jorden over en stor del af øen.

- Han vidste det, da han købte øen. Han har også snakket med Dansk Ornitologisk Forening, og han ved, at de er der. Omkring 800 par måger er ikke til at overse.

- Desuden yngler mange andre arter under mågekoloniers beskyttelse. De reder er også gået tabt. Æg og unger er harvet ned, fordi det er sket så sent på foråret. Markarbejdet skulle være gjort tidligere, eller han skulle have ladet det ligge. Jeg har boet på Langeland i 35 år, og jeg har aldrig oplevet landmænd gøre noget lignende her, siger Nis Rattenborg, som nu har informeret Naturstyrelsen om ødelæggelserne.

- De er blevet tilbudt at leje jorden

Samme opfattelse af sagen har Kurt Poulsen dog ikke, og han ønsker ikke at kommentere kritikken over for avisen.

- Jeg har ellers tilbudt, at de kan leje det hele. Det er tre-fire måneder siden. Så kan de selv bestemme. Men jeg har ikke lyst til at diskutere i pressen. De har deres holdninger, og jeg har mine. Jeg har også travlt med at dyrke mit landbrug, og jeg har ikke tid til at snakke med dig nu, svarer Kurt Poulsen på kritikken.

Hellere dialog end bøder

Tilbuddet om at leje jorden med ynglende vandfugle på Siø ændrer ifølge Nis Rattenborg ikke på, at det, der er sket, er uetisk og ulovligt.

Han håber, at der blive etableret en dialog mellem DOF og Naturstyrelsens vildkonsulent, så det ikke sker igen.

- Vi kunne godt drømme om en aftale, der sikrer fuglene fremover, men hvis ikke myndigheder og landbruget hjælper, kan det ikke lade sig gøre. Men det gør ikke det skete lovligt eller mindre uetisk, siger Nis Rattenborg om ødelæggelsen af fuglerederne på Siø.

En henvendelse til Naturstyrelsens vildtkonsulent, der har det lovmæssige ansvar for ynglefuglenes beskyttelse, kan forhåbentlig afklare, hvad der videre skal ske.

Det gavner ikke, at det ender i en politianmeldelse, så personligt håber Nis Rattenborg på, at en fornyet dialog med Kurt Poulsen kan sikre fuglene fremover.

- Mågerne er generalister og vil måske forsøge at slå sig ned andre steder for at yngle i år. Det kan lade sig gøre, men for de andre arters vedkommende er det slut for i år. De vender måske tilbage næste år, så der er god tid til at lave en aftale. Jeg er ligeglad med bøder og håber. Hellere en aftale med landmanden end bøder, siger han.

- Der er begået en fejl

Seniorkonsulent hos Rambøll, Henrik Henrik Møhrup-Petersen, arbejder til daglig med at etablere vådområder og er desuden medlem af Naturpolitisk Udvalg i Dansk Ornitologisk Forening.

Ifølge ham er der sket en fejl, som nu bliver rettet op i samarbejde med DOF og Kurt Poulsen, og derfor vil Dansk Ornitologisk Forening ikke politianmelde sagen.

- Det er en fejl, der er begået af hans medarbejdere, og vi har meddelt ham, at det er ulovligt at pløje unger og reder ned bevidst. Og nej, vi anmelder det ikke. Der er sket noget, som ikke skulle være sket. Og det hjælper jo ikke at svinde manden til, siger Henrik Møhrup-Petersen og tilføjer, at det er området syd for hovedvejen op mod Langelandsbroen, der er ramt.

Har fint samarbejde

I stedet bliver der iværksat to indsatser på den korte og lange bane, forklarer Henrik Møhrup-Petersen videre:

- Kurt Poulsen har meddelt mundtligt, at han ikke vil pløje de reder ned, der er derude. Derudover har DOF for et par måneder siden foreslået ham at omlægge marken til vådområde. Det har han tygget på nu og meddelt i dag (mandag, red.), at han godt vil deltage i et møde om det, siger Henrik Møhrup-Petersen og tilføjer, at DOF har et fint samarbejde med Kurt Poulsen øvrigt.

Myndighederne må vurdere

Nis Rattenborg går som DOF ind for dialog med Siøs ejer frem for politianmeldelse.

Han anerkender dog ikke forklaringen om, at der er begået en fejl, men vil nu lade det op til Naturstyrelsen at vurdere sagen.

- Han har været klar over det, og det fritager ham ikke for ansvar. Jeg har ingen tanker om at melde det til politiet. Nu må Naturstyrelsen som myndigheden vurdere på sagen. Jeg forventer, at de vil vurdere det som ulovligt, men det er ikke mit bord, og jeg håber, der bliver fundet en løsning, siger Nis Rattenborg.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra vildkonsulent i Naturstyrelsen på Fyn, Lars Erland Bruun.

- Det er forkasteligt: Storbonde ødelægger yngleområde på Siø

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce