Whistklubben i Bagenkop synes, kommunen er tarvelig, når den ikke vil give tilskud til ­klubbens lokaleleje. I stedet vil kommunen stille gratis kommunale lokaler til rådighed, den har bare ingen lige nu

Bagenkop: Hver mandag bliver der tændt for cigaretterne og delt ud af kortene.

Fra klokken 19 til 22.30 spiller 25 pensionister og et par stykker, der er yngre, præmiewhist i den gamle filetfabriks kantine.

Det har de gjort i et par år, siden de blev forbudt at ryge i Bagenkophallen.

- Vi mistede halvdelen af spillerne, så vi flyttede herhen i stedet, forklarer Tormod Hansen, frivillig i Whistklubben.

Præmiewhist

Bagenkop IF's Whistklub holder til i den gamle filetfabrik.

35-38 mandage om året spiller cirka 25 personer whist. Spillerne kommer fra Rudkøbing, Lindelse og Bagenkop. En enkelt kommer kørende fra Fyn.

Damer og herrer fra 45-85 år. Over 80 procent er pensionister.

Klubben har hævet kontingentet fra 25 kroner til 50 kroner.

Ejerne af filetfabrikken vil have 7000 kroner årligt i leje. Det ville whistklubben have dækket af kommunen, fordi øens andre whistklubber "bor" gratis.

Langelands Whistklub spiller i Lindelse Sognegård.

Ifølge en tinglyst klausul skal kommunen tilbyde foreninger i området gratis lokaler.

Nu lukkede Rudkøbing Whistklub spillede i Borgerhuset.

I Bagenkophallen betalte de 100 kroner pr. gang, kortene blev delt ud til en omgang præmiewhist.

Spiller kort for ungdommen

De fire fiskere, der ejer filetfabrikken, forlangte også 100 kroner pr. gang. Det var lige nok til, at klubben kunne generere et overskud hvert år på 5000-6000 kroner, som Bagenkop Idrætsforenings ungdomsafdeling i håndbold fik til deres årlige tur.

- Det er sådan set hele formålet med whistklubben, at man kan støtte ungdomsafdelingen lidt økonomisk, siger Tormod Hansen.

Men det er ikke sikkert, at de kortspillende pensionister kan blive ved med at støtte Bagenkops ungdom.

Stigning i leje

Fiskerne, der ejer filetfabrikken, har forhøjet lejen fra 100 kroner pr. spil til 200 kroner. Og det betyder ifølge Tormod Hansen, at overskuddet til de unge håndboldspillerne vil svinde betydeligt ind.

Derfor ansøgte whistklubben Langeland Kommune om 7000 kroner i årligt lokaletilskud. Men det afviste Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget.

Afslag er tarveligt

- Det synes jeg, er tarveligt. Så kan vi kun lave et overskud på en 2000-3000 kroner til ungdomsspillerne, og så går gnisten ligesom af det, siger Tormod Hansen, der i forhold til ansøgningen på 7000 kroner "havde håbet på bare det halve".

Men Jan Ole Jakobsen (V), der er formand i Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget mener ikke, at der er tale om flere penge, end klubbens 25 medlemmer selv kunne lægge dem.

Gratis kommunalt, men...

- De kan bare ryge lidt færre smøger pr. gang, så kunne de få overskuddet, siger Jan Ole Jakobsen.

Han smiler, men indholdet er alvorligt nok. Der kommer ingen lokalestøtte fra kommunen til whistklubben. Til gengæld vil Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget gerne tilbyde kortspillerne gratis kommunale lokaler. Hvis der var nogen i Bagenkop.

Ingen ledige lokaler

- Vi har besluttet at kigge videre på, om det kan lade sig gøre at tilbyde dem noget andet, siger Jan Ole Jakobsen.

Ifølge sagsfremstillingen er der tre kommunale lokaler i byen: Kunstlokalet på Bagenkop Havn, der er lejet ud resten af året, og "næppe egnet til kortspil". Sejlerstuen på havnen, som kan bruges uden for havnens sæson, men det kræver ekstra bevillinger til lys og varme, og at både "havnen og Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø er indforstået med benyttelsen." Sidst, men mest attraktivt for kortspillerne, er der Musikværkstedets bygning i Bagenkop.

Okay med rygepauser

- Musikværkstedet ville være et glimrende alternativ. Det behøver ikke være et sted, hvor man kan ryge, fordi vi er indstillede på at holde rygepauser, så rygerne kan komme ud at tænde smøgerne en gang imellem, siger Tormod Hansen.

Bygningen er kommunal, men kommunen har fornylig lavet kontrakt med Musikværkstedet om benyttelse frem til 2026.

- Egentlig er det lige meget, hvor vi er, men det er vigtigt, at det er tilknyttet Bagenkop, siger Tormod Hansen.

Han har nu sendt et brev til kommunen med forslag om, at de enten kunne spille præmiewhist i den tidligere børnehave, der står tom om aftenen, eller at kommunen kunne købe sig ind i et lokale i den lukkede efterskole på havnen "a la frivillighuset ved rådhuset i Rudkøbing".

- Hvorfor betaler I ikke bare selv en 10'er ekstra pr. gang, når I spiller kort i filetfabrikken?

- Det gør vi ikke af den primære årsag, at andre whistklubber spiller gratis. Skal vi presse pensionister og de andre spillere til at betale mere, går det hele fløjten. Vi vil gerne have samme vilkår og priser som andre, forklarer Tormod Hansen.

  • Limkilde_Anja_(2015)_015

    Af:

    Jeg er journalist på Fyns Amts Avis' Langelands redaktion, hvor jeg skriver om foreningsliv, kultur, skoler, mennesker og politiske beslutninger. Jeg er interesseret i det meste. Højere og mere smidig end de fleste. Jeg dyrker yoga og spiser ikke kød. Jeg bor sammen med min kæreste mellem skov, strand, stjerner og pastelfarvede solnedgange.

Mere om emnet

Se alle

Præmiewhist