Alle, der skriver erindringer, spiller højt spil, når de investerer deres personlige smerte, drømme og værdier, deres selvforståelse, sårbarhed og forfængelighed i en tekst. Derfor er det ofte fristende at rette billedet lidt til og iscenesætte livsskildringen. Det fortæller 12 forskere ved Syddansk Universitet om i en antologi med titlen "Livet som indsats", som just er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Bidragene omhandler bl.a. Herman Bang, Johannes Ewald, Walter Benjamin, Hans Fallada og Marilyn Monroe.