Bøger: Bogen "Jan Jensen - en maler til tiden" slutter med Jan Jensens store tekst "Selvangivelse". For det sidste ord, det skal han have.

Forfatteren Rolf Dorset giver i bogen et overblik over Jan Jensens liv og syn på egne og andre værker.

Dorset og Jensen har arbejdet sammen om bogen. Forlaget Systime udgiver.