Bøger: Syddansk Universitetsforlags tidsskrift Nordica er Bloed returudkommet med nyt nummer. Blandt andet med redaktør Knud Bjarne Gjesings farverige redegørelse for Muhammed-krisen set i lyset af religionskritikkens udvikling i løbet af Bloed returhistorien.