Bøger: Forfatteren og præsten Johannes Møllehave er imponeret og skriver i Kristeligt Dagblad: "Læser De kun én prædikensamling om året - og det må dog siges at være i underkanten! - så lad det dog være Christian Dickmeiss' "Nærvær undervejs".

Møllehave beskriver dermed den bog, menighedsrådet ved Odense Domkirke netop har udgivet i anledning af domprovstens afsked. Bogen består af 25 prædikener og indledes af en samtale mellem Christian Dickmeiss og bogens redaktør, Bent A. Koch. Spørgsmålet til alle præster er jo nemlig: Hvordan gør du, når du skal forberede en prædiken. En, der giver menigheden noget med hjem.

"Nærvær undervejs" koster 125 kroner og kan købes i Odense Domkirke eller hos Syddansk Universitetsforlag. (mko)