Bøger: Kunsthistorikeren Suzanne Ludvigsen fra godset Fjellebro på Midtfyn har viet sit professionelle liv til maleren Dankvart Dreyer (1816-1852). Efter mange års arbejde, forskning og indsamling af nyt materiale foreligger nu en kæmpekasse med den imponerende indsats.

Den indeholder to store og gennemarbejdede bøger, som fortæller alt, hvad der er værd at vide om Dreyer, hans kunst og hans liv. Dertil indeholder de to bind også hele det registervæsen, der gør værket til VÆRKET om Dankvart Dreyer. (mko)